4 - Po co Przykazania ?

Rzym. 3:19-20
A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo (Boże), mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że z uczynków Prawa (przez wypełnianie przykazań) żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. . (przykazania zostały dane po to aby człowiek zobaczył, że jest grzeszny)

 

Pytanie: Czym różni się życie według Przykazań Prawa Bożego, a życie według łaski Bożej? Czym różni się życie pod mocą Prawa Bożego a życie pod mocą łaski Bożej?

 

Ew. Jana 1:10-12
Na świecie było /Słowo/ (Jezus), a świat stał się przez Nie, lecz świat Go (Jezusa) nie poznał. Przyszło (Słowo) do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je (Słowo-Jezusa) przyjęli (przez wiarę), dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

 

Weźmy przykład z życia aby lepiej zrozumieć różnicę między Prawem Bożym a łaską Bożą. Przyjeżdżasz do Ameryki do pracy i twój sąsiad przyjeżdża do Ameryki do pracy. Ty jedziesz i pracujesz u ludzi, których nie znasz, twój sąsiad po przybyciu do USA pracuje u swojego ojca. Przyjeżdżasz do Ameryki i pracujesz u właściciela fabryki, który jest obcym człowiekiem dla ciebie. Jak będzie wyglądała twoja praca?

 

Najpierw właściciel firmy powie ci abyś kupił sobie własne narzędzia. Gdy będziesz już miał wszystkie narzędzia, właściciel fabryki będzie przychodził i mówił ci że ilość sztuk na godzinę jest za mała. Twoja wydajność jest za mała. Gdy zaczniesz bardzo się starać o zwiększenie wydajności, to właściciel powie ci, że jakość twoich produktów pogorszyła się i jest za niska. Że oczekuje od ciebie poprawę jakości. Gdy zaczniesz pracować aby poprawić jakość, zmniejszy się ilość produkcji. Właściciel przyjdzie i powie ci że jest niezadowolony z twojej pracy. Gdy mu powiesz, że ta maszyna którą używasz jest za stara i gdy on, właściciel chce więcej produktów i chce lepszą jakość, musi kupić nową maszynę, to jaka będzie jego odpowiedź? Odbij kartę i idź do domu. Dzisiaj, dzień dzisiejszy był ostatnim dniem twojej pracy. Jesteś zwolniony.

 

Tak działa prawo. Również Prawo Boże. Tak działa też Dziesięć Przykazań. Prawo ciągle wymaga. Prawo cały czas i bez przerwy domaga się czegoś od ciebie. Prawo mówi: to za mało, to nie tak. Prawo mówi, że to co zrobiłeś i to co robisz, to źle. A gdy będziesz bardziej się starać, Prawo mówi, że nadal to co robisz jest za mało i jest źle, albo to nie jest wystarczająco dobre. Prawo wymaga i prawo oczekuje. Prawo wymaga i oczekuje od ciebie doskonałości. Prawo ciągle śledzi cię i czyha kiedy zrobisz coś złego. Prawo nie zna litości, prawo nie ma zrozumienia, prawo nie zna miłości. Dokładnie tak jest z Prawem Bożym.

 

Gdy żyjesz pod prawem Bożym, nigdy nie kwalifikujesz się do nagrody, do pochwały, nigdy nie usłyszysz, że jesteś dobrym w tym co czynisz. Prawo Boże powie ci, że nigdy nie zasługujesz na miłość. Prawo szuka, prawo wymaga i prawo zawsze znajdzie coś złego w tobie.

 

Twój sąsiad przyjechał do Ameryki i pracuje w fabryce, której właścicielem jest jego ojciec. Ojciec, który kocha syna i syn, który kocha ojca. Jak będzie wyglądała praca twojego sąsiada? Najpierw właściciel firmy kupił dla syna wszystkie narzędzia jakie są potrzebne do wykonywania pracy. Gdy twój sąsiad otrzymał wszystkie nowe narzędzia, właściciel fabryki przychodził i gdy zobaczył, że ilość sztuk na godzinę jest za mała, powiedział do syna aby był cierpliwy i robił tak dużo jak może. Gdy syn właściciela zaczął pracować nad tym aby zwiększyć wydajność i gdy jakość produktów pogorszyła się, właściciel zaproponował, że przyśle mu pomoc. Gdy twój sąsiad, a jego syn powiedział właścicielowi później, że ta maszyna którą używa jest za stara i gdy on chce wykonywać więcej produktów i chce lepszą jakość, powinien kupić nową maszynę, to jaka była odpowiedź właściciela? Tak, masz rację, ta maszyna jest stara i zużyta, nie przejmuj się, zamówię i kupię ci nową maszynę.

 

Tak działa łaska. Tak działa i tak pracuje również łaska Boża. W przeciwieństwie do Prawa Bożego, łaska zachęca do dobrego, łaska mobilizuje, łaska buduje, łaska nie szuka złego, ale szuka dobrego. Gdy uczynisz coś złego, łaska szuka sposobów aby ci pomóc następnym razem uczynić coś dobrego. Łaska gotowa jest wybaczyć, aby dać ci szansę na zmianę kierunku twojego życia na lepsze. Łaska mówi: jesteś cenny, jesteś wartościowy, jesteś jedyną i niepowtarzalną osobą jaka kiedykolwiek żyła na ziemi. Łaska zachęca cię do wszystkiego co dobre. W przeciwieństwie do prawa, które tylko wymaga i domaga się, łaska zaopatruje, łaska wyposaża, łaska obdarowuje i pomnaża to co już masz. Łaska jest tym skarbem za który nigdy nie możesz i nigdy nie będziesz w stanie zapłacić.

 

Parę przykładów z Pisma Świętego. Tak mówi Prawo Boże. Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. (Jakuba 2:10) Albowiem zapłatą za (jeden) grzech jest śmierć,(odłączenie od Boga)… (Rzym. 6:23) … albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, … (Rzym. 5:16)…przez upadek jednego człowieka (Adama)  przyszło potępienie na wszystkich ludzi, … (Rzym. 5:18)

 

A co mówi łaska Boża?
Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (Rzym. 8:1)
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. (Rzym. 8:34)
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go kochają współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. (Rzym. 8:28) …lecz /Pan/ mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. (2 Kor 12:9)

 

Jest jeden Bóg, ale jest Bóg Prawa i jest Bóg łaski. Które cechy Boga są bliższe dla ciebie? Które przymioty Boga kierują twoim życiem? Czy groźny, wymagający Bóg i według Jego zawsze osądzającego cię Prawa, czy też Bóg w Jezusie, według bogatej, obfitej Jego łaski? Które atrybuty Boga są bliższe dla ciebie? Bezlitosne Prawo Boże, które zaprowadzi cię aż na sąd ostateczny, aby tam skazać cię na wieczne potępienie, czy Bóg w Jezusie, który mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mojego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł (już) do życia. (Ew. Jana 5:24) Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. (Filip. 2:13)  Temu więc, (Bogu) który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków! Amen. (Efezj 3:20-21)

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!