Książki, publikacje

                                                                                 Msza

 

Daleko od Rzymu, blisko Boga

Pięćdziesięciu ośmiu księży katolickich z różnych krajów świata, również z Polski pisze o sobie jak przez długie lata rozumiejąc Dziesięć Przykazań nie rozumieli łaski Bożej. Większość z tych księży przez dwadzieścia lat i dłużej prowadzili wielotysięczne parafie, odprawiali msze i byli bardzo zaangażowani w służbę religijną, ale nie rozumieli oni łaski Bożej. Nie rozumieli, bo nie czytali Pisma Świętego. Czytali tylko to co było obowiązkowe na mszy, ale nic więcej. Gdy zaczęli czytać całe Pismo Święte, byli zdumieni albo zaszokowani, że po wielu latach studiów teologicznych i służby w parafiach, rozumieli Dziesięć Przykazań ale nie rozumieli łaski Bożej.

 

Gdy jednak zaczęli czytać całe Pismo Święte, najpierw doświadczyli łaski Bożej w Jezusie, a gdy doświadczyli łaski w Chrystusie, wtedy już bardzo łatwo było dla tych księży zrozumieć łaskę Bożą. Księża ci prowadzili moralne życie. Całym swoim wysiłkiem pracowali, wierząc że to podoba się Bogu i że za to Pan Bóg da im zbawienie i niebo. Księża ci nie kradli, nie cudzołożyli, nie mordowali, byli ludźmi religijnymi i moralnymi, więc dokładnie tak samo jak ap. Paweł nie mieli powodów aby uważać siebie, aby uznać siebie że są grzesznikami i że są na drodze do ... Nie rozumieli oni że są takimi samymi grzesznikami jak ich parafianie.

 

Parafianie nie znali Pisma Świętego i oni, ich księża nie znali Pisma Świętego. Parafianie nie rozumieli zbawienia z łaski i ich księża nie rozumieli zbawienia z łaski. Gdy jednak księża ci sami dla siebie zaczęli czytać całe Pismo Święte wtedy poznali i zobaczyli że są takimi samymi grzesznikami jak ich parafianie. Że są takimi samymi grzesznikami jak i wszyscy ludzie. Gdy księża ci sami dla siebie zaczęli czytać słowa z Pisma Świętego, wtedy poznali i zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że są grzesznikami i zasługują na to na co każdy inny grzesznik zasługuje.

 

Gdy to zobaczyli i gdy zobaczyli że jedyną drogą do całkowitego oczyszczenia z ich grzechów jest łaska Boża w Jezusie Chrystusie, uczynili krok taki jaki czynili wszyscy ludzie opisani w Nowym Testamencie, np. w Dziejach Apostolskich. Wyznając swoją grzeszność przed Bogiem, zaufali że Jezus Chrystus i tylko Jezus jest ich Zbawicielem. Księża ci zobaczyli, że nie przez ich własne dobre uczynki i swoje religijne zasługi, czy usługi dostaną się do nieba, ale jedynie i wyłącznie przez wiarę, przez złożenie pełnego, całkowitego zaufania w dobre uczynki Jezusa Chrystusa i Jego doskonałe i wystarczające dzieło na krzyżu.

 

Zobaczyli oni, że krew Jezusa jest wystarczająca dla ich zbawienia i życia wiecznego z Bogiem. Gdy to zobaczyli i złożyli całkowite zaufanie w osobie Jezusa Chrystusa, księża ci doświadczyli łaski Bożej. Gdy doświadczyli łaski Bożej, od tego dnia po raz pierwszy w ich życiu i ich służbie parafialnej zrozumieli co to jest łaska Boża. Poznaj nigdy wcześniej nieznane, ukryte tajemnice księży.    

 

Przeczytaj   Daleko od Rzymu, blisko Boga,   

 

 

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!