1 - Po co Przykazania - czy aby grzeszyć?

L. do Rzym. 3:19-20
A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, ponieważ przez uczynki Prawa (przez wypełnianie przykazań) żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

 

Pytanie: Po co Pan Bóg dał człowiekowi 10 Przykazań?

 

L. do Galacjan 3:24
W ten sposób Prawo (10 Przykazań) stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ do Chrystusa, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.

 

Zastanówmy się nad tym na przykładzie. Przez kilka ostatnich lat jeździsz ulicą, gdzie jest skrzyżowanie i na tym skrzyżowaniu nie ma światła, nie ma żadnych znaków, przejeżdżasz skrzyżowanie bez przeszkód. Czasem w pobliżu skrzyżowania stał policjant, patrzył na ciebie jak przejeżdżasz, nie zatrzymywał cię i nie reagował. Jednak dzisiaj po przejechaniu skrzyżowania, jak zawsze, policjant zatrzymał cię i dał ci mandat, że przejechałeś skrzyżowanie bez zatrzymania się. Dlaczego? Dlaczego nigdy wcześniej nie dał ci mandatu, ale zrobił to dzisiaj?

 

Dlatego że właśnie dzisiaj rano na tym skrzyżowaniu postawiono znak stop, ty nie zauważyłeś znaku stop, przejechałeś jak zawsze i policjant dał ci mandat za przekroczenie prawa. Ty nic innego nie zrobiłeś inaczej jak zawsze wcześniej, mimo to dzisiaj zostałeś ukarany. Wcześniej na skrzyżowaniu nie było przykazań prawa, więc nie było przestępstwa, nie było znaku stop, nie było przestępstwa. Ty nic innego nie zrobiłaś inaczej jak zawsze, mimo to dzisiaj zostałaś ukarana. Dlatego że od dzisiaj na to skrzyżowanie weszło prawo.

 

Zanim Pan Bóg dał człowiekowi przykazania przez Mojżesza, ludzie żyli bez przykazań. Czy ludzie nie grzeszyli nie mając przykazań? Tak samo grzeszyli jak dzisiaj. Gdy jednak nie było przykazań, ludzie nie widzieli grzechu. To Przykazania Boże pokazały człowiekowi grzech. Apostoł Paweł tak nam to tłumaczy: Rzymian 7:7 Cóż więc powiemy? Czy Prawo (Boże) jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem poznanie grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo (10 przykazań) nie mówiło: Nie pożądaj.

 

Właśnie to oznaczają słowa, które czytaliśmy w wierszu 20, ponieważ przez wypełnianie uczynków (wypełnianie Przykazań) Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego (Bożych) oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Tak, bez Przykazań Prawa nie było widać przestępstwa. Bez (10-ciu) Przykazań (Bożego) Prawa nie widać było grzechu. Ale gdy Pan Bóg dał Przykazania teraz możesz widzieć swój grzech.

 

Ale w Gal. 3:24 czytaliśmy jeszcze coś dla uzupełnienia całości:
Tym sposobem Prawo (Bożych Przykazań) stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. O czym tu jest mowa? Jeżeli będziesz mówić że żyjesz według Dziesięciu Przykazań nigdy nie znajdziesz się w niebie. Dlaczego? Pierwsze, bo mówisz nieprawdę. Mówisz coś co jest przeciwne temu co podaje ci Pismo Święte. Pismo Święte wyraźnie podaje i w wielu miejscach podaje, że przez wypełnianie Dziesięciu Przykazań nie znajdziesz się w niebie, a ty mówisz że będziesz tam. Mówisz nieprawdę. Jeszcze raz to co czytaliśmy przed chwilą: jako że z uczynków Prawa (przez wypełnianie Przykazań) żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia (z grzechów) w Jego (Bożych) oczach.

 

To po co Pan Bóg dał Przykazania. Czytaliśmy o tym w Gal. 3:24
Tym sposobem Prawo (Przykazań) stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Dziesięć Przykazań masz po to aby zobaczyć że jesteś przestępcą, Dziesięć Przykazań masz po to aby zobaczyć że jesteś winnym kary, kary wiecznego oddzielenia od Boga. Jezioro ognia. Jeśli to zobaczysz, zwrócisz się do Chrystusa, zawołasz do Chrystusa, ratuj mnie, bo jestem zgubiony, zgubiona i wtedy Chrystus pomoże Ci. Uratuje Cię! Wybawi Cię!

 

Co zobaczyłeś i co dowiedziałaś się od policjanta na ulicy, gdy tam zamontowano prawo?
Dowiedziałeś się, że jesteś przestępcą prawa. Dowiedziałaś się, że zasługujesz na karę. Otrzymałeś to na piśmie, że zasługujesz na karę. Tak jak przez Pismo Święte otrzymujesz wiadomość na piśmie, że zasługujesz na karę przed Bogiem.

 

Teraz pytanie, ważne pytanie, czy masz dobrego adwokata? Kiedy ponad 30 lat temu złożyłem wniosek o stały pobyt w USA, sprawa skierowana była do sądu emigracyjnego. Sąd emigracyjny to tak jak każdy inny sąd. Jest sędzia, oskarżyciel i jest ten nad kim odbywa się sąd. Wiedziałem, że potrzebuję adwokata. Chcąc zaoszczędzić pieniądze wynająłem człowieka, który nazywał siebie adwokatem, ale nie miał kwalifikacji adwokata. Gdy udaliśmy się przed sędziego, zauważyłem, że sędzia jest mi bardzo przychylny i że chciałby mi pomóc. Oskarżyciel szukał powodów abym nie mógł pozostać w USA.

 

Wtedy głos zabrał mój „adwokat." Sędzia szybko zauważył, że mój adwokat nie ma kwalifikacji. Powiedział mi abym wyszedł z sali i on zadawał mu pytania. Po moim powrocie na salę, sędzia powiedział mi, że moja sprawa jest bardzo poważna i jeżeli chcę pozytywnie ją załatwić, to abym znalazł adwokata, który ma kwalifikacje adwokata. Posłuchałem jego rady i wynająłem dobrego adwokata. Sprawa była niełatwa i sprawa mojego pozostania w USA nie wyglądała dobrze, ale mój adwokat umiał to załatwić i otrzymałem stały pobyt w USA. Mogłem pozostać w kraju, który dla wielu osób jest tą „nową, obiecaną ziemią." Tym rajem na ziemi do którego tak pragną przybyć i cieszą się bardzo gdy stają się obywatelem USA.

 

Bardzo podobnie jest z nabyciem obywatelstwa królestwa „nowej ziemi i nowego nieba." Bardzo podobnie jest z nabyciem obywatelstwa królestwa Bożego. W Liście do Hebrajczyków i 1 Liście Jana czytamy, że Jezus jest adwokatem przed Bogiem i wstawia się za tymi, którzy do Niego należą.

 

Teraz pytanie, ważne pytanie, czy masz dobrego adwokata? Ludzie mają swoich pośredników i adwokatów. Ludzie mają długą listę pośredników. Ludzie mają pełny kalendarz imion, „świętych imion," w których wierzą, że im pomogą. O jak bardzo zwiedzeni są ci ludzie. Nazbierali sobie „tanich pośredników" czy „tanich adwokatów" i łudzą się, że oni im pomogą. Pismo Święte ostrzega przed takimi pośrednikami czy adwokatami.

 

Pismo Święte przedstawia nam Chrystusa jako adwokata, jedynego Adwokata, który się wstawia przed Bogiem za tymi, którzy Jemu powierzyli swoje sprawy i życie. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. (1 List do Tymoteusza 2:5)

 

Dziesięć Przykazań masz po to, aby zobaczyć że jesteś przestępcą, Dziesięć Przykazań masz po to aby zobaczyć że jesteś winnym kary, kary wiecznego potępienia. Jeśli to zobaczysz, zwrócisz się do Jezusa, zawołasz do Jezusa, ratuj mnie, bo jestem zgubiony, zgubiona i wtedy Jezus Chrystus pomoże ci.

 

Jest jeszcze jeden ważny powód, że potrzebujesz najlepszego adwokata. Dlaczego w sądzie potrzebujesz adwokata? Bo w sądzie jest oskarżyciel, który szuka i znajduje powody aby cię oskarżyć i ukarać. Przed Bogiem tym oskarżycielem jest szatan, jak czytamy w Apokalipsie 12:10. Sytuacja z apostołem Piotrem i Judaszem pokazuje nam to wyraźnie.

 

Tak apostoł Piotr jak i apostoł Judasz zdradzili Jezusa. Judasz został potępiony, Piotr został ułaskawiony. Dlaczego? Bo Piotr miał dobrego Adwokata. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. (Ew. Łuk. 22:31-32)

 

Czy Jezus Chrystus jest Twoim adwokatem? Jeśli nie jest, to twoja sprawa jest przegraną sprawą, bo sam, sama siebie nie wybronisz, ani żaden człowiek – żaden święty człowiek nie wybroni cię. W Psalmie 49:8-9 czytamy: Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie zapłaci Bogu ceny swojego wykupu - jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy –

 

Dziesięć Przykazań masz po to, abyś zobaczył, że jesteś przestępcą Prawa Bożego, Dziesięć Przykazań masz po to abyś zobaczyła, że jesteś na drodze wiecznego odłączenia od Boga. Gdy to zobaczysz, zobaczysz też jak bardzo potrzebujesz adwokata. Dobrego Adwokata. Jednego, jedynego danego nam najlepszego Adwokata.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą. Bo jest nauka religii i nauka Ewangelii zbawienia z łaski w Jezusie Chrystusie. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o Twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!