Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Łukasza 10:30-34

Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

 

Pytanie: Dlaczego kapłan nie mógł pomóc umierającemu człowiekowi?

 

Ks. Ezechiela 44:22-25

Żaden kapłan nie ma pić wina, jeśli się udaje do wewnętrznego dziedzińca. Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. … Mają oni przestrzegać mych praw i moich nakazów we wszystkie moje święta i zachowywać moje szabaty. Nie będą się zbliżać do zwłok ludzkich, aby się nie narazić na nieczystość…

 

Prawo Boże było i jest bardzo szczegółowe oraz bardzo wymagające. Dziesięć Przykazań jest bardzo szczegółowe i jest bardzo wymagające. Jeśli przekroczysz jedno z tych przykazań, będą konsekwencje tego. Jeśli przekroczysz jedno z tych przykazań, czeka cię ukaranie. Bezlitosne Prawo Boże zaprowadzi cię, aż na sąd ostateczny, aby tam skazać cię na wieczne potępienie.

Każdy kapłan miał i znał listę Przykazań Bożych, które miał obowiązek wypełniać. Gdy cokolwiek miał czynić, nie tylko złe, ale cokolwiek dobrego chciał czynić musiał upewnić się czy nie jest to przeciwne przykazaniu Bożemu.

 

W przypowieści Chrystusa widzimy człowieka leżącego obok drogi, który jest ranny i na pół umarły. Aby wiedzieć czy człowiek ten jest umarły, czy nie jest, trzeba zbliżyć się do niego, trzeba go sprawdzić, trzeba go dotknąć. Dopiero wtedy możesz stwierdzić, czy jest żywy, czy umarły.

Gdyby kapłan zbliżył się do człowieka leżącego przy drodze, gdyby go dotknął i okazało się, że człowiek ten jest umarły, kapłan przekroczyłby przykazanie Boże, które nakazywało mu, aby nie zbliżać się do zwłok. Kapłan, pamiętając to nie mógł ryzykować, nawet gdyby chciał pomóc temu człowiekowi.

Kapłan, „zobaczył go i minął.”

 

Prawo Boże jest bezlitosne, czyha na człowieka i na jego pomyłki. Nawet gdy chciałeś komuś pomóc, to prawo może cię potępić. Czy to znaczy, że Prawo Boże jest złe? Apostoł Paweł wyjaśnia nam to w L. do Rzymian 7:12-13, Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie.

A więc (czy) to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność.

Prawo jest święte i jest dobre, ale w odniesieniu do grzesznego człowieka, ponieważ jest święte, Prawo Boże jest bezlitosne. Niezależnie czy jesteś ranny, czy umierający, niezależnie czy jesteś laikiem, czy księdzem, Prawo Boże jest gotowe potępić cię za każde najmniejsze przekroczenie tego Prawa.

Nawet gdy masz dobre intencje, Prawo Boże jakby poluje na ciebie, aby cię złapać i potępić.

 

 

Prawo Boże jest święte, ale Prawo - Dziesięć Przykazań nigdy nie uczyni cię świętym. Prawo Boże jest dobre, ale Prawo, Dziesięć Przykazań nigdy nie uczyni cię wystarczająco dobrym przed Bogiem, bo Prawo nie ma mocy uczynić cię dobrym. Prawo Boże jest sprawiedliwe, ale Prawo, Dziesięć Przykazań nigdy nie uczyni cię usprawiedliwionym przed Bogiem, bo Prawo nie ma mocy uczynić cię sprawiedliwym. Prawo Boże potępia, ale nie usprawiedliwia.

Nawet gdy masz dobre chęci i chcesz dobrze czynić, ale żyjesz pod presją Prawa, nie potrafisz dobrze czynić, bo Prawo, Dziesięć Przykazań powoduje strach, często paraliżujący strach. Strach przed karą. Gdy żyjesz w strachu, nie jesteś i nie możesz być wolnym człowiekiem.

 

Jak to odnosi się do Polaków dzisiaj? Jeśli twój kapłan głosi zbawienie człowieka przez zasługi, przez dobre uczynki, lub przez wypełnianie Dziesięciu Przykazań Prawa Bożego, to nie może ci on pomóc. Choćby bardzo chciał, nie może ci on pomóc.

 

Jakie jest wyjście z tego, jakie jest rozwiązanie? Odpowiedź znajdujemy w 1 L. do Korynt. 15:56,

Żądłem śmierci jest grzech, a siłą grzechu jest Prawo (Boże). Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Tak, jedyna droga ucieczki przed bezlitosnym Prawem Bożym, jedyną osobą, do której możemy się uciec przed bezlitosnym i wiecznym potępieniem Prawa Bożego jest żywy Jezus Chrystus. W przypowieści powyżej, Samarytanin, który pomógł ginącemu człowiekowi jest obrazem Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie potępiające konsekwencje i karę Prawa Bożego, a teraz może On uratować każdego przed potępieniem przez Prawo Boże. Każdego, kto uzna i wyzna Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela - Wybawiciela.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!