Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Łuk 2:10-12

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

 

Pytanie: Dlaczego Jezus, gdy się urodził, to leżał w żłobie?

 

Ew. Jana 6:57-58

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

 

Czytając Pismo Święte, nasze horyzonty poznawania rozszerzają się i poszerzają bardzo mocno. I gdy mamy wolność, aby przyjmować, i aby Duch Boży prowadził nas, możemy poznawać i zgłębiać sprawy i tajemnice Boże przez całe, długie życie. Często przeszkodą do tej wolności w poznawaniu i doświadczaniu jest wpływ starej nauki. Czasem przeszkodą mogą być nawet nasi duchowni, czy duchowi nauczyciele. Czasem przeszkodą są takie ramki, które sami sobie zakładamy, albo ktoś nam zakłada. Gdy boimy się wyjść poza te ramki narzucone nam przez ludzi, nie możemy i nie mamy szans skorzystać w pełni z głębokości i mądrości Słowa Bożego, czyli Biblii.

 

 

Jezus, gdy urodził się, złożono go w żłobie. Czy to przypadek? Czy nie było innego miejsca, gdzie położono by Jezusa? W Piśmie Świętym nie ma przypadków. To nie przypadek, że Jezus leżał w żłobie. Leżał On w żłobie, aby nas przygotować. Aby już na początku Ewangelii pokazać nam kim będzie Jezus i kim jest Jezus. Jezus leżał w żłobie, aby nas przygotować, że gdy będziemy czytać Ewangelię dalej, to poznamy, że Jezus jest… właśnie, kim jest Jezus?

 

 

Po co jest żłób? Co dzieje się w żłobie? Do czego służył i służy żłób? W żłobie jest pokarm, czy nie? W żłobie kładzie się i umieszcza się pokarm. Jezus mówi: Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Jesteśmy już blisko. W żłobie jest pokarm, w żłobie kładzie się i umieszcza się pokarm, a Jezus mówi i powtarza: ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. Kto Mnie spożywa. Ten, kto Mnie spożywa. Ktoś pomyśli teraz, “o tak, wiem, to chodzi o połykanie Jezusa, to chodzi aby połykać Jezusa w opłatku, to chodzi o komunię”. Nie, to nie chodzi o połykanie Jezusa, to nie chodzi o komunię.

 

 

W 1 Koryntian 11:24-25, czytamy:

...a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją .

 

Tak zwana komunia, czy wieczerza ma być czyniona na pamiątkę. Ma być czyniona na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To nie jest połykanie Jezusa.

Myślenie o połykaniu Jezusa, to nic nowego. Dwa tysiące lat temu, ci co słuchali, gdy Jezus mówił te słowa, też myśleli o połykaniu. Też rozumieli to, że trzeba połykać Jezusa i byli tym zgorszeni. Zobaczmy, posłuchajmy, co napisane jest dalej, w Ew. Jana 6:60-63:

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

 

Słowa. Jezus to jest to Słowo Boże, tak jak czytamy na początku Ew. Jana.

 

Chcesz karmić się Jezusem, czytaj i przyjmuj Słowo Boże. Chcesz spożywać Jezusa, czytaj i przyjmuj Słowo Boże. Karmienie się Jezusem to czytanie i przyjmowanie Słowa Bożego. Dlaczego? Jezus mówi, że to co idzie do żołądka, na zewnątrz się wydala (Mat. 15:17). A tu nie chodzi o sprawy żołądkowe, tu nie chodzi o przyjmowanie i wydalanie Jezusa, tu chodzi o sprawy duchowe. Czytaliśmy przed chwilą wyjaśnienie Jezusa: Słowa, które Ja wam powiedziałem, są Duchem i są życiem. Nie opłatek, nie chleb, nie połykanie, ale Słowa… Pismo Święte, Słowo Boże, Słowa Boże, poznawane i przyjmowane wiarą są Duchem i są życiem.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!