Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 32:25-28

I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.

 

Pytanie: Co ludzie doświadczali przez Prawo Mojżesza, (Dziesięć Przykazań), a co ludzie doświadczają przez Jezusa Chrystusa?

 

Dz. Apostolskie 2:37-41

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

 

Pamiętamy kolejność wydarzeń. Żydzi wyszli z niewoli egipskiej, zostali ochrzczeni w morzu i Mojżesz doprowadził ich do góry Horeb, albo inaczej Synaj.

Na górze Horeb Pan Bóg dał przez Mojżesza Dziesięć Przykazań. Zaraz po wydaniu Dziesięciu Przykazań, z powodu przekroczenia przez ludzi drugiego przykazania Bożego, zginęło około trzech tysięcy ludzi.

Prawo ciągle śledzi cię i czyha kiedy zrobisz coś złego. Prawo nie zna litości, prawo nie ma zrozumienia, prawo nie zna miłości. Dokładnie tak jest z Prawem Bożym. Gdy żyjesz pod prawem Bożym, gdy żyjesz pod prawem Dziesięciu Przykazań nigdy nie kwalifikujesz się do nagrody, do pochwały, nigdy nie usłyszysz, że jesteś dobrym w tym co czynisz. Prawo Boże powie ci, że nigdy nie zasługujesz na miłość. Prawo szuka, prawo wymaga i prawo zawsze znajdzie coś złego w tobie. Po otrzymaniu Dziesięciu Przykazań na górze Horeb, według Prawa Dziesięciu Przykazań, zginęło zaraz około trzech tysięcy ludzi.

Zobaczmy teraz co stało się po wydarzeniu na górze Kalwarii. Pamiętamy kolejność wydarzeń. Jezus po oskarżeniu, po ubiczowaniu został ukrzyżowany.

Po trzech dniach zmartwychwstał. Po zmartwychwstaniu ukazał się kilkakrotnie apostołom i uczniom, następnie został wzięty do nieba. A co zdarzyło się pięćdziesiąt dni od tamtego wydarzenia? Tak jak czytaliśmy. Po wylaniu Ducha Świętego, po wylaniu łaski Bożej, narodziło się na nowo i zostało zbawionych około trzech tysięcy ludzi.

 

 

Zobaczmy to wyraźnie.

 

Góra Horeb: Zaraz po wydaniu Dziesięciu Przykazań, zginęło około trzech tysięcy ludzi.

Góra Kalwaria: Zaraz po wylaniu łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, zbawionych zostało i uratowanych zostało około trzech tysięcy ludzi.

 

Góra Horeb: Jeden grzech był wystarczającym powodem, aby zginęło około trzech tysięcy ludzi.

Góra Kalwaria: Jedno wyznanie swoich grzechów wystarczyło, aby do Królestwa Bożego weszło około trzech tysięcy ludzi.

 

 

Góra Horeb: Przekroczenie jednego Przykazania Bożego było wystarczającym powodem, aby zginęło około trzech tysięcy ludzi.

Góra Kalwaria: Jedna wiara, złożenie jednego zaufania, w jedną osobę Jezusa Chrystusa było wystarczającym powodem, aby nowe narodzenie i zbawienie otrzymało około trzech tysięcy ludzi.

 

Takie niezwykłe wydarzenia miały miejsce na ziemi kilka tysięcy lat temu. A jak to się odnosi do ciebie i do mnie teraz i dzisiaj?

 

Przykazania z góry Horeb: Jeden twój grzech jest wystarczającym powodem, abyś zginął, i abyś została potępiona na zawsze.

Łaska z góry Kalwarii: Jedno wyznanie twoich grzechów bezpośrednio przed Jezusem jest wystarczające, abyś wszedł, abyś weszła do Królestwa Bożego.

 

 

Przykazania z góry Horeb: Przekroczenie jednego Przykazania Bożego jest wystarczającym powodem, abyś zginął i abyś została potępiona na zawsze.

Łaska z góry Kalwarii: Jedna wiara, złożenie jednego zaufania, w jedną osobę Jezusa Chrystusa jest wystarczającym powodem, abyś otrzymał/a nowe narodzenie i zbawienie, i życie wieczne z Jezusem Chrystusem.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!