Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Rzymian 1:18-20

Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.

 

Pytanie: Przykazania Boże mogą istnieć bez łaski Bożej. A czy łaska Boża może istnieć bez Przykazań Bożych?

 

Rzymian 5:20-21

Natomiast Prawo (Boże) weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

 

Kiedy gubernator stanu opuszcza swoje stanowisko, czasem jako ostatni gest, korzystając z prawa łaski jaki ma do dyspozycji ułaskawia on paru więźniów.

Z powodu łaski gubernatora więźniowie ci opuszczają więzienie i wychodzą na wolność. Zobaczmy w jaki sposób przebiega ten proces uwięzienia i ułaskawienia.

Najpierw, w jaki sposób ludzie ci znaleźli się w więzieniu? Przede wszystkim musiało istnieć prawo, które mówi: nie kradnij, nie morduj, nie oszukuj.

Przez prawo to ludzie zostali osądzeni i skazani do odbywania kary. Gdyby gubernator nie miał prawa łaski, gdyby łaska nie istniała, ci osądzeni przez prawo ludzie musieliby odbywać karę do końca. Widzimy tu wyraźnie, że Prawo bez łaski może istnieć. Prawo śledzi, Prawo potępia, Prawo skazuje i Prawo może istnieć bez łaski. Dokładnie tak samo jest z Prawem Bożym. Dziesięć Przykazań mogą istnieć bez łaski.

 

 

A czy łaska może istnieć bez Prawa? Powiedzmy, że nie ma Prawa, Prawo nie istnieje, a gubernator ogłosiłby, że korzystając z łaski uwalnia on więźniów.

Jakich więźniów? Których więźniów? Nie ma więźniów. Jeśli nie ma Prawa, to nie ma przekroczenia Prawa, jeśli Prawo nie istnieje, nie ma więźniów.

Jeśli nie ma więźniów, nie można uwolnić więźniów. Jeżeli nie ma Prawa, jeśli Prawo nie istnieje, nie może istnieć łaska.

 

 

Istnieje takie nauczanie religijne, które mówi, że każdy człowiek potrzebuje trochę Prawa i trochę łaski, że każdy człowiek potrzebuje trochę dobrych uczynków i trochę łaski, aby siebie zbawić. Twierdząc tak, to oznacza podobnie jakby ktoś powiedział, że jego żona jest częściowo w ciąży, albo że jego żona jest trochę w ciąży. Nie ma nic takiego jak trochę Prawa Bożego i trochę łaski. Nie istnieje coś takiego jak trochę twoich dobrych uczynków i trochę łaski Bożej.

Albo jesteś w całości pod mieczem Prawa Bożego, albo jesteś w całości w obcięciach łaski Bożej. Albo jesteś w całości w Chrystusie i w Jego łasce, albo jesteś poza Jezusem. Nie możesz być w dziewięćdziesięciu procentach w Jezusie, nie możesz być w kawałku Jezusa. Albo jesteś w całości pod mieczem Prawa Bożego, albo jesteś w całości w objęciach łaski Bożej. Jedno lub drugie, bo te dwa są przeciwne sobie, nie mogą być razem i nie mogą żyć razem.

 

 

Współzależność między Prawem a łaską jest inna, tak jak czytaliśmy przed chwilą:

 Natomiast Prawo (Boże) weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 

Co tu znajdujemy? Gdy jest mało grzechu, człowiek potrzebuje mniej łaski. Gdy jest dużo grzechu, człowiek potrzebuje dużo łaski. Ponieważ każdy człowiek grzeszy, każdy człowiek potrzebuje łaski. A ponieważ łaska Boża jest jedynie i wyłącznie w osobie Jezusa Chrystusa, każdy człowiek na ziemi potrzebuje Jezusa Chrystusa Zbawiciela, czy Wybawiciela. Ponieważ każdy człowiek grzeszy, każdy człowiek, ten z małym grzechem i z dużym grzechem potrzebuje Jezusa Chrystusa Zbawiciela

Mówimy, że Jezus jest Zbawicielem, że jest Wybawicielem. Jeżeli twierdzę, że Jezus mnie zbawił, czy wybawił, to zaraz ktoś zapyta: “od czego cię zbawił?

Od czego cię wybawił?” Jezus mnie wybawił od potępienia przez Przykazania Boże. Jezus mnie ułaskawił od kary Prawa Bożego.

 

 

Pytaniem było: Przykazania Boże mogą istnieć bez łaski Bożej. A czy łaska Boża może istnieć bez Przykazań Bożych? Tak, Przykazania Boże mogą istnieć bez łaski Bożej, ale łaska nie może istnieć bez Przykazań. Gdyby nie było Przykazań Bożych, łaska nie byłaby potrzebna. Gdyby nie było Przykazań Bożych, nikt nie znałby grzechu. Gdyby nie było Przykazań Bożych, Jezus nie musiałby cierpieć i umierać. Gdyby nie było Przykazań Bożych, ani ty, ani ja nie potrzebowalibyśmy Jezusa Wybawiciela.

Ktoś może tu powiedzieć: „w ten sposób znaczy, że Przykazania Boże to jest to samo co grzech.” Gdyby ktoś chciał tak twierdzić, to ap. Paweł wyjaśnia w Rzymian 7:7: Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!