Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat. 22:37-38

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 

To jest największe i pierwsze przykazanie. 

 

Pytanie: Jaki jest najprostszy i najlepszy sposób, aby pokochać Pana Boga?

 

Ew. Łuk. 17:12-18

Gdy (Jezus) wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł:

Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?

 

Kiedy słyszymy zaproszenie, czy przypomnienie, że powinniśmy, że mamy kochać Boga i jeszcze do tego, że ma to być pierwsze i najważniejsze przykazanie, czy nie czujemy się dziwnie? Owszem, pokochać mężczyznę, kobietę, dziecko, kochać swojego ojca, matkę, tym bardziej gdy byli dobrymi rodzicami, to rozumiem, ale kochać Boga? Czy jest to możliwe? A w ogóle, od czego zacząć?

 

Właśnie, od czego zacząć? Gdy dobrze zaczniesz, to później będzie łatwiej.

 

Pierwszy ważny punkt! Nie ma miłości bez wdzięczności. Gdy chodzi o miłość człowieka do Boga, nie ma miłości bez wdzięczności.

Czy mam powód, abym był wdzięczny Panu Bogu? Jest niemożliwe, aby kochać Pana Boga nie będąc mu bardzo wdzięcznym.

Czy mam powód, abym był wdzięczny Panu Bogu? Wdzięczny za co? Na przykład za to co Bóg uczynił w Chrystusie i przez Chrystusa.

 

 

  • Ilość miłości jaką mógł mieć Samarytanin, który powrócił, aby podziękować Bogu za oczyszczenie była mierzona ilością wdzięczności jaką miał on wobec Jezusa.

  • Ilość miłości jaką możemy kochać Boga jest mierzona ilością wdzięczności jaką mamy wobec Pana Boga i Jezusa Chrystusa. Jezus mówi o kobiecie, która uprawiała prostytucję: Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała (umiłowała) A ten, komu mało się odpuszcza, mało kocha (miłuje) - Ew. Łuk. 7:47

 

Samarytanin, po wejrzeniu w siebie miał dużo powodów, aby był wdzięczny Bogu. W ten sposób Samarytanin miał dużo powodów teraz, będąc wdzięczny Jezusowi, aby pokochać i kochać Boga. Ponieważ ilość miłości jaką możemy kochać Boga jest mierzona ilością wdzięczności jaką mamy wobec Jezusa, można zakładać, że pozostałych dziewięciu nie kochało Boga.

 

 

Tak zwani „dobrzy ludzie” nie mają powodów, aby byli wdzięczni Panu Bogu. Oni swoją dobrocią „zasłużyli sobie” na niebo i Pan Bóg teraz ma obowiązek, aby ich zabrać do siebie i dać im wszystko co najlepsze. Ponieważ ilość miłości jaką możemy kochać Boga jest mierzona ilością wdzięczności jaką mamy wobec Pana Boga… ludzie, którzy zobaczą powód dlaczego powinni kochać Pana Boga są na dobrej drodze, aby pokochać i kochać Pana Boga, aby kochać Jezusa Chrystusa.

 

 

Apostoł Paweł kochał Jezusa. Miał on powód, aby kochać Jezusa, jak czytamy w 1 Kor 15:8-10.

W końcu, już po wszystkich, ukazał się (Jezus) także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

 

„Dobrzy ludzie” nie mają powodów, aby potrzebować Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, lub Wybawiciela. Gdy nawet wiedzą co Chrystus uczynił i dlaczego to uczynił, oni nie potrzebują Chrystusa. Nie potrzebują zasług Chrystusa, bo sami, przez swoje dobre uczynki „zasłużyli sobie” na niebo.

Chrystus sobie umarł, a ja sobie zasłużyłem/łam. Jak jedna z religijnych pań powiedziała: „ja nie mam nic przeciwko Chrystusowi.”

 

Jak czytamy w Ew. Łuk 7:40-43

Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. 

 

Czy ty, czy ja, czy mamy powód, aby powiedzieć: „kocham Chrystusa, dlatego, że…”?

W zdrowym małżeństwie, kobieta ma respekt dla mężczyzny, dlatego że mężczyzna ją kocha. Mężczyzna kocha kobietę dlatego, że ona ma respekt dla niego.

 

Czy Pan Bóg szuka powodów, aby kochać człowieka za coś? Pan Bóg kocha człowieka, dlatego … gdyż Bóg jest miłością. (1 Jana 4:8)

Jaki pierwszy powód ma człowiek, aby kochać Pana Boga? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jan 3:16)

 

Zapytaj siebie. Czy mam powód, aby kochać Jezusa, aby kochać Boga? Zapytaj siebie. Jaki mam pierwszy powód, aby kochać Jezusa Chrystusa, aby kochać Pana Boga?

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!