Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 4:22

Tak mówi Jezus. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.

 

Pytanie: Co to znaczy, że zbawienie człowieka pochodzi od Żydów?

 

Rzymian 4:13-16

Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa. I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -

 

Jest co najmniej kilka elementów i powodów, aby zobaczyć, że zbawienie człowieka pochodzi od Żydów. Pierwszy i najważniejszy, to ten, że Zbawiciel Jezus przyszedł na ziemię przez rodzinę żydowską. Jego praojcem był Dawid, jego matką była Żydówka - Maria, wszyscy widzieli Go jako Żyda i On sam mówi,

że przyszedł do Żydów. Apostołowie byli Żydami. Ewangelia, a więc nauka przez przyjęcie, której każdy człowiek może być zbawiony pochodzi od Żydów.

 

 

Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, który pokazuje nam i objaśnia dlaczego zbawienie człowieka pochodzi od Żydów. Wiemy, że Abraham jest ojcem Żydów. Nikt nie sprzeciwia się takim słowom, gdy to usłyszy. Mówiąc to, lub słysząc to większość ludzi myśli o tym, że Abraham jest ojcem Żydów z krwi i kości. Genealogia tego dowodzi, że Abraham jest ojcem Żydów z krwi i kości. Bo synem Abrahama był Izaak, wnukiem był Jakub, którego imię Pan Bóg zmienił na Izrael. Jasne i proste. Ale jest coś więcej, tak jak czytaliśmy w Rzymian 4:13-16:

 

Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa. I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -

 

Co tu znajdujemy? Że Abraham jest ojcem tych wszystkich z nas, którzy mamy taką samą wiarę jak Abraham. Którzy mamy wiarę Abrahama.

Abraham jest ojcem tych wszystkich z nas, którzy mamy wiarę, taką wiarę, która nie opiera się na przykazaniach Bożego prawa, ale opiera się na wierze, na takiej wierze jak wiara Abrahama. Wiara ta opiera się na obietnicy Bożej. Jest to obietnica zbawienia z łaski, a nie zbawienia przez swoje własne zasługi.

Pan Bóg przyrzekł, że każdy kto przez wiarę uczyni Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem będzie zbawiony i to jest wszystko. W ten sposób, jeżeli masz wiarę Abrahama, twoim praojcem jest Abraham.

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, pan Bóg podzielił świat na Izrael fizyczny i Izrael duchowy. Izrael fizyczny, to znaczy Żydzi, potomkowie Abrahama z krwi i kości, a Izrael duchowy, to znaczy wszyscy ci, którzy mają wiarę w obietnicę Bożą zapisaną w Biblii, taką obietnicę jaką otrzymał Abraham i mają wiarę w tę obietnicę, taką wiarę jaką miał Abraham.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!