Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Jozuego 1:18

Ktokolwiek sprzeciwi się twojemu głosowi i nie będzie posłuszny twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć...

 

Stare prawo mówi: Kto zgrzeszy, musi umrzeć

 

Pytanie: Kto wypełnił te prawo, kto zwyciężył przekleństwo tego prawa i w jaki sposób?

 

 

2 Kor 5:17-21

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 

 

Stare prawo, czyli przykazanie mówi: ...kto zgrzeszył musi umrzeć. Stare prawo to litera, która nie zna litości. Albo będziesz żył według litery przykazań 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, albo pójdziesz na potępienie. W ten sposób nie masz szans osiągnąć zbawienia przez próbę wypełniania przykazań.

Po co więc Pan Bóg dał przykazania? W Liście do Rzymian czytamy, że przykazania były dane człowiekowi, aby być jego wychowawcą. To znaczy, próbujesz wypełniać przykazania, widzisz że nie potrafisz, życie twoje zaczyna być beznadziejne, więc szukasz wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji..

Któregoś dnia poznajesz z Pisma Świętego, że jedynym ratunkiem dla ciebie jest Jezus Chrystus. W swojej słabości przychodzisz i wyznajesz przed Chrystusem, że potrzebujesz pomocy, wtedy On, który umarł również za ciebie, usprawiedliwia cię przed Ojcem w niebie i odtąd przykazania Boże przestają cię potępiać. Aby to lepiej zobaczyć, zaobserwujmy zjawisko z własnego ogródka.

 

Mała larwa pełzając po ziemi zatrzymała się i obserwowała jak piękny motyl fruwał dookoła przenosząc się lekko z kwiatka na kwiatek. Larwa myślała: „Gdybym ja potrafiła tak fruwać byłoby to wspaniałe. Ale to niemożliwe, nawet pół centymetra nie mogę podskoczyć”. Siła ciężkości przyciskała larwę do ziemi.

Któregoś dnia larwa przerodziła się w motyla i tak jak tamten motyl szybowała lekko ponad ziemią. Dlaczego larwa nie mogła wcześniej wznieść się do góry? Bo ustanowione przez Stwórcę prawo ciężkości przyciskało larwę do ziemi. Gdy larwa przerodziła się w motyla, czy w ten sposób zlikwidowała ona prawo ciężkości? Nie. Istniało ono nadal, tak jak zawsze, ale od chwili przeobrażenia się larwy w motyla to prawo nie miało już mocy, aby przytrzymać motyla przy ziemi.

  

Podobnie jest z prawem Bożych przykazań. Chrystus nie zlikwidował przykazań Bożych. Istnieją one nadal tak jak istniały przed wiekami.

Co jednak uczynił Chrystus dla tych, którzy odrodzą się w Nim? Przykazania Boże, które dotychczas czyhają codziennie na ciebie, aby cię potępić przed Bogiem, nie będą już miały mocy prawnej nad tobą jako nowo narodzonym człowiekiem. Jaka siła zlikwiduje tę potępiającą moc przykazań? Siłą tą jest miłość.

Miłość pomiędzy Bogiem a człowiekiem likwiduje moc przykazań. Nie likwiduje przykazań, ale czyni je bezsilnymi.

  

Przeczytaj 3 i 4 rozdział Listu ap. Pawła do Rzymian, gdy pragniesz poznać to dokładniej. W ten sposób oko za oko, ząb za ząb - to jest to stare prawo, które i dzisiaj ma moc nad każdym człowiekiem, który nie skorzystał z daru miłości Bożej. - Co ty zrobisz niezgodnie z przykazaniem, tak i tobie uczyni - Natomiast, jak czytaliśmy przed chwilą. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Larwa, gdy stała się nowym stworzeniem, gdy przerodziła się w motyla nie zlikwidowała prawa ciężkości, ale prawo ciężkości nie miało już mocy nad nią od momentu gdy stała się nowym stworzeniem. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Gdy Pojednasz się z Bogiem i pojednasz się z człowiekiem, - oko za oko, ząb za ząb nie dotyczy już ciebie.

 

Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!