Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

2 Korynt. 10:12

Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą.

 

Pytanie: Do kogo masz się porównywać, aby wiedzieć gdzie jesteś i kim jesteś?

 

1 Jana 3:3

Każdy jednak, kto pokłada w Nim (Jezusie) tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

Uczono nas w szkole, że w Sevres koło Paryża przechowywany jest wzorzec METRA, jednostki metrycznej, do której odnoszone są wszystkie miary metryczne na świecie. Czy była to konieczność, czy właściwa reakcja, gdy w pewnym momencie człowiek uświadomił sobie, iż w świecie techniki istnieje potrzeba ustalenia jednego wzorca miary, do którego odnoszone będą wszystkie inne miary metryczne w świecie. A jak to wygląda w praktyce?

 

 

Fabryka produkująca części do samochodów nie wykona jednej śruby, ani nawet podkładki do śruby, nie mówiąc o wielu innych skomplikowanych mechanicznych elementach samochodu, bez porównania wszystkich form geometrycznych tej części z wcześniej ustalonym wzorcem. Gdy zdarzy się, że dwie osoby mierzą dany wymiar i każda z nich otrzymuje inny wynik, to co czynią? Czy kłócą się dwa dni, udowadniając sobie wzajemnie, że mój instrument do mierzenia jest lepszy? A może udają się do prezesa firmy, a jeśli bez skutku, do prezydenta miasta, aby rozstrzygnął spór? A może rozstają się, upierając się ambicjonalnie, że każdy z nich ma rację?

Nie, nic podobnego nie czynią. Biorą specjalny, kalibrowany wzorzec - to znaczy sprawdzony, czyli porównany w odniesieniu do wzorca głównego i sprawdzają swoje instrumenty miernicze według tego wzorca. Ustalają, który z ich instrumentów i w jakim stopniu jest niezgodny ze wzorcem. Kalibrują - ustawiają swoje instrumenty miernicze według wzorca i wtedy ponownie mierzą wykonaną część, a gdy jest dobra, przesyłają do klienta, który sprawdza ją używając instrumentów mierniczych kalibrowanych, czyli sprawdzonych w odniesieniu do tego samego wzorca. Części są montowane, samochód pracuje, a nabywca samochodu może nim jeździć.

 

 

Czy wiesz co by było, gdyby każdy producent ustalał sobie swoje parametry, własne jednostki miary i według własnego uznania produkował cokolwiek? Nie tylko piękne samochody by nie jeździły. Kupujesz wtyczkę, nie pasuje do gniazdka. Kupujesz żarówkę, nie pasuje do oprawki. Kupujesz igłę, nie pasuje do maszyny... Czy możesz sobie wyobrazić bałagan, dezorientację i bezradność jaka panowałaby w świecie techniki, tylko dlatego, że każdy dowolnie ustalałby sobie własne normy i własne punkty odniesienia?

 

 

Właśnie dokładnie taki bałagan i taka dezorientacja panuje w astronomii, geologii, filozofii, psychologii, polityce... i w tym co się popularnie przyjęło nazywać religią. Jeżeli zaufasz mądrości ludzkiej, dokładnie taki sam bałagan zapanuje, (lub już jest) i w Twoim życiu. Również życiu duchowym. Składasz wiarę w tego lub tamtego wielkiego, mądrego człowieka?

Składasz ufność w jedynie słuszną religię? Po jednym, drugim i kolejnym rozczarowaniu, przestaniesz wierzyć w cokolwiek i kogokolwiek. Bo religie same w sobie, to nie pomysły Boże, ale ludzkie. To wysiłki ludzkie w kierunku z dołu do góry, aby dosięgnąć nieba, (dobre uczynki, rytuały - obrzędy, ceremonie religijne) a oparte na tej samej idei co niedokończona konstrukcja wieży Babel. (Czytaj Ks. Wyjścia 11:1-4)

Bóg przypomina, a nawet ostrzega w wielu miejscach: Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku [...] Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. (Ps.146) To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku... (Ks. Jerem. 17:5)

 

Zauważ, że każda religia buduje się wokół człowieka, (założyciela, przywódcy, świętego patrona). Tylko chrześcijaństwo - ale to autentyczne, nie skażone jest żywym organizmem Chrystusa, którego głową jest On sam. (Czytaj L. do Kolosan 1:18). Nie jest to zatem jeszcze jedna religia, ale relacja człowieka z Bogiem.

To właśnie Słowo Boże, które jest zawsze żywe i ma moc, sprawia, że Bóg staje się żywym w życiu człowieka. Kiedyś ja byłem tu a Bóg był tam.

Teraz ja jestem tu i Bóg jest tutaj, dokładnie tu gdzie ja jestem. Człowiek bez relacji z Bogiem to ten żyjący na ziemi - a po śmierci [???], dużo znaków zapytania. Gdy zaistnieje relacja duchowa między człowiekiem a Bogiem, wtedy życie tutaj, a życie później, to tylko przejście z jednego stanu w inny.

 

 

Pytaniem było: Do kogo masz się porównywać, aby wiedzieć gdzie jesteś i kim jesteś?

 

W 1 Jana 3:2-3, czytamy:

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy (Jezus) się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

 

Mamy się porównywać do Jezusa. Upodabniać mamy się do Jezusa, bo planem Bożym jest, aby każdy kto złożył swoje zaufanie w Jezusie był taki jak Jezus. Oczywiście to podobieństwo nie dzieje się mocą ludzką, ale mocą Bożą, gdy zaufasz Bogu.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!