Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Kapłańska 25:47-49

Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca, to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z jego krewnych z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać. 

 

Pytanie: Co oznaczają słowa często używane w Biblii, słowa – odkupiony, wykupiony, odkupienie, lub wykupienie?

 

L. do Kolosan 1:12-14

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. 

 

Aby kogoś odkupić, aby kogoś wykupić, musi istnieć sytuacja, z której trzeba człowieka wykupić. Ludzie na przykład wykupują innych z więzienia.

Gdy czytamy takie słowa jak te przed chwilą: On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, ktoś na pewno zada pytanie: „O kim jest tu mowa, kogo określają te słowa, którzy to ludzie - uwolnił nas, przeniósł nas, odkupił nas…Którzy to ludzie – nas?”. Tak, jest to bardzo ważne pytanie. Przeczytajmy:

 

L. do Rzym. 6:17 - Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano

 

L. do Rzym. 11:30 -Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz jednak z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia,

 

L. do Efez. 2:1 - I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,

 

L. do Efez. 2:12 - … w tamtym czasie byliście poza Chrystusem, …

 

L. do Efez. 2:13 - Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

 

L. do Efez. 5:8 - Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!

 

L. do Kol. 1:21-23 - I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,

teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,

 

 

Co tutaj znajdujemy? Tak dużo i tak często powtarzają się słowa: byliście niewolnikami grzechu, byliście nieposłuszni Bogu, byliście umarłymi, byliście poza Chrystusem, byliście daleko, byliście ciemnością, byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami…

 

Pozwolę sobie tutaj użyć przykładu z mojego doświadczenia i mojego życia. Byłem człowiekiem religijnym, byłem ochrzczonym jako niemowlę, byłem bierzmowanym, chodziłem do kościoła często i słuchałem pięknych kazań i co? I byłem dokładnie tym i takim jak jest napisane: byłem niewolnikiem grzechu, byłem nieposłuszny Bogu, byłem umarłym, byłem poza Chrystusem, byłem daleko, byłem ciemnością, byłem obcym /dla Boga/ i /Jego/ wrogiem.

Krótko mówiąc, byłem na prostej drodze do piekła.

Ale coś się wydarzyło w moim życiu. Był taki dzień, że poznając Pismo Święte, Duch Boży przekonał mnie, że mimo swojej religijności jestem na prostej drodze do piekła. I co? I co się stało? Stało się to co jest napisane:

 

 

L. do Efez. 1:7

W Nim (Jezusie Chrystusie) mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

 

L. do Tytusa 2”14

(Jezus) który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

 

 

L. do Gal. 4:4-5

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

 

Pytaniem było: Co oznaczają słowa często używane w Biblii, słowa - odkupienie, lub wykupienie?

 

W czasach Starego Testamentu Pan Bóg ustanowił prawo dla Żydów, że jeżeli ktoś w ich narodzie stanie się niewolnikiem długów, albo straci majątek, ma być wykupiony z tego niewolnictwa przez członka jego rodziny. Obecnie każdy człowiek, niezależnie do jakiej religii należy jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem grzechu. Większość z tych religijnych ludzi umierają jako niewolnicy grzechu. Każdy kto uzna Jezusa jako swojego Pana i Króla zostaje wykupiony przez Jezusa z niewoli grzechu i przechodzi do królestwa Bożego, według tego co jest napisane.

 

 

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. (Efezjan 2:13)

 

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (Efezjan 5:8)

 

I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny ,

teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, (Kol. 1:21-23)

 

Dziękuję wielkiemu, dobremu Panu i Bogu, że przez Jezusa Chrystusa i Jego krew wykupił mnie i odkupił mnie spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mam odkupienie - odpuszczenie grzechów.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!