Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzymian 1:1-4

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

 

 

W Piśmie Świętym są cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana,

 

Pytanie: Czy słowo Ewangelia dotyczy i oznacza cztery Ewangelie, cały Nowy Testament, czy całe Pismo Święte?

 

L. do Galacjan 1:8-9

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

 

W Piśmie Świętym są cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. A reszta? Czym jest reszta? Ktoś może powie, reszta to listy i księgi.

Można tak powiedzieć. Ale czy te listy i księgi to też Ewangelia, czy to już nie jest Ewangelia? Co to jest Ewangelia, czym jest Ewangelia?

 

 

Słowo Ewangelia powtarza się ponad 90 razy w Piśmie Świętym. W greckim Nowym Testamencie, Ewangelia jest tłumaczeniem z greckiego rzeczownika euangelion co znaczy, "dobra nowina", a czasownik euangelizo, oznacza "wnieść lub ogłosić dobrą nowinę." Oba słowa pochodzą z rzeczownika angelos,

czyli "posłaniec". Z klasycznej greki, euangelos to taki, który przyniósł wiadomość o zwycięstwie, albo są to wiadomości polityczne lub osobiste, które spowodowały radość. Ponadto euangelizomai znaczy "mówić, jako posłaniec radości, aby głosić dobrą nowinę." Co więcej, rzeczownik euangelion stał się terminem technicznym używanym w wiadomościach o zwycięstwie, ale także był używany w języku politycznym lub przy prywatnej wiadomości, która przynosiła radość.

 

 

Te same określenia używane są i wykorzystywane bardzo obszernie w Nowym Testamencie, co potwierdza z jakim rodzajem słowa mamy do czynienia gdy mówimy o Ewangelii. Bóg przyniósł i ogłosił ludzkości zbawienie i zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, i Bóg oferuje to wszystkim ludziom przez osobę i dokonane dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, czego dowodem jest Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i Jego pozycja po prawicy Boga.

W Nowym Testamencie te dwa słowa, euangelion i euangelizo, stały się terminem technicznym dla tej wiadomości, dla dobrej wiadomości, dla wszystkich ludzi, a oferowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

 

Podstawową prawdą Ewangelii jest to, że Bóg przygotował i uczynił drogę zbawienia dla mężczyzn i kobiet poprzez darowanie Jego Syna ludziom. Jezus cierpiał ofiarowany za twój i mój grzech, zwyciężył śmierć, a teraz oferuje On udział w Jego zwycięstwie dla wszystkich, którzy Go przyjmą przez wiarę. Ewangelia jest dobrą wiadomością, ponieważ jest darem Boga. Ewangelia nie głosi nic za co trzeba zapłacić, ani nic co trzeba nabyć przez samodoskonalenie się. (J 3,16; Rz 5:8-11; II Kor 5:14-19; Tt 2: 11-14)

Pismo Święte przedstawia nam Ewangelię, modyfikując to wyrażenie przez różne opisowe wyrażenia, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie, jak: "Ewangelia Boża" (Mk 01:14, Rz 15,16) , "Ewangelia Jezusa Chrystusa" (Mk 01:01, I Kor 09:12) , "Ewangelia Jego Syna" (Rz 1:09), "Ewangelia o królestwie" (Mt 04:23; 09:35, 24:14), "Ewangelia łaski Bożej" (Dz 20 :24), "Ewangelia chwały Chrystusa" (II Kor 4:4), "Ewangelia pokoju" (Ef 6,15), "Ewangelia wieczna" (Obj. 14:6)

 

Popatrzmy na niektóre z tych powyższych opisowych wyrażeń.

 

1. Ewangelia Jezusa Chrystusa (Marka 01:01; 1 Kor 9:12) i ...głosząc Ewangelię Jego Syna (Rz 1:9). Te dwa opisy mówią o dobrej nowinie o zbawieniu, które jest dostępne przez osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, którym jest sam Syn Boży w ludzkim ciele. To znaczy, jest to dobra nowina o wybawieniu od kary za grzech, jest to też moc przez obecność i przez dwa przyjścia Jezusa Chrystusa.

 

 

2. Ewangelia łaski Bożej (Dz 20:24) podkreśla, że zbawienie we wszystkich jego aspektach jest na podstawie łaski, a nie przez jakiekolwiek ludzkie zasługi albo przez ludzki system działania, (nie przez religię).

 

 

3. Ewangelia o królestwie (Mt 04:23; 09:35, 24:14) jest dobrą nowiną, że Bóg ustanowi swoje królestwo na ziemi przez dwa przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.

 

 

4. Ewangelia pokoju (Ef 6:15) opisując tę dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie, przynosi pokój we wszystkich jego aspektach, (pokój z Bogiem, Boży pokój, pokój z ludźmi i pokój na świecie) a wszystko to przez zwycięstwo osiągnięte i oferowane nam darmo przez Zbawiciela.

 

 

5. Ewangelia wieczna" (Ks. Obj. 14:6) poszerza nasze perspektywy myślenia o Ewangelii. Ostatnia księga Nowego Testamentu mówi o Ewangelii sądu Bożego nad ludźmi, którzy oddawali, lub oddają cześć i chwałę stworzeniu a nie Stwórcy.

 

 

Pytaniem było: Czy słowo Ewangelia oznacza cztery Ewangelie, cały Nowy Testament, czy całe Pismo Święte? Odpowiedź. Słowo Ewangelia można odnieść do całego Pisma Świętego (Izajasza rozdział 53), ale w szczególności dotyczy to całego Nowego Testamentu.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!