Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Pytanie: Czy Boży plan dla człowieka zapisany w Biblii można negocjować?

 

Jeżeli pracujemy w firmie, czy pracowaliśmy, wiemy jak rozwiązywane są tam sprawy lub problemy. Upoważnieni pracownicy lub kierownicy działów zbierają się na naradę w obecności dyrektora, prezydenta firmy lub właściciela, przedstawiają swoje pomysły, a dyrektor czy właściciel akceptuje decyzje i ustalenia, które uzna za dobre i są one realizowane. Czasem trzeba później nanieść poprawki. Przyzwyczajeni do takiej procedury mamy skłonność zakładać. że i Pan Bóg w taki lub podobny sposób rozwiązuje problemy na ziemi. To znaczy zbiera się grupa przywódców religijnych, czynią ustalenia, podejmują decyzje, a On siedzi tam na górze, ma taką dużą pieczęć i kiedy tylko ludzie coś zarządzą, ustala, czy zmienia, On Bóg przykłada swoją pieczęć i nadal świat się kręci.

Jak to się odbywa mamy przykłady podane w Biblii.

 

 

W Ks. Kapłańskiej 18:2-5 czytamy:

Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Pan, Bóg wasz! Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz! Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan!

.

Pan Bóg wyprowadził swoich wybranych z niewoli i chciał ich prowadzić, przewodzić i chronić sam, bez pomocy ludzi. Izraelczykom nie podobała się taka metoda. Zrobili spotkanie przywódców i ustalili, że lepiej będzie dla nich gdy będą mieli króla, tak jak inne narody maja króla. Było to niezgodne z wolą Bożą więc wydawałoby się, że Pan Bóg powie: „Nie, nie zgadzam się z waszymi ustaleniami. Nie zaaprobuję waszych próśb”. A jak zareagował Stwórca?

 

Czytamy o tym w 1 Ks. Samuela 8:4-22

Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: Daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: Nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny! Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla! Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: Niech każdy wróci do swego miasta. 

 

Jaka była odpowiedź Pana Boga? „Chcecie króla, będziecie mieli króla. Z powodu tego króla będziecie mieli bardzo dużo kłopotów i boleści, ale chcecie króla, będziecie mieć króla”. A czy teraz jest inaczej? Nie jest inaczej, ani trochę.

 

 

Pan Bóg dał nam swojego Syna i jak czytamy w 1 L. Pawła do Tym 2:5

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,

 

Pan Bóg dał Chrystusa, który ma spełniać rolę Pośrednika, Wybawiciela, Głowę Kościoła i tego, który jest gotów i może zmazać wszystkie grzechy.

Czy ludziom to wystarcza? Nie. Ludzie chcą mieć i wybrać sobie następców, zastępców, namiestników Jezusa i swoich pośredników. Chrystus, Syn Boży nie jest wystarczający do tej roli, ludzie chcą mieć człowieka jako pośrednika. Chcą mieć wybranego przez siebie człowieka jako przywódcę duchowego. Człowieka, namiestnika Jezusa. Człowieka, który odpuści ich grzechy, i który obieca im niebo.

Pytanie było: czy Boży plan dla człowieka zapisany w Biblii można negocjować? Czy można go zmieniać? Ludzie to czynią, ale czy można?

Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!