Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Ap. 2:42

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między Komunią a spożywaniem chleba i wina?

 

1 Kor 11:23-25

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!

 

Religie w swoich pomysłach i ludzie religijni stworzyli bardzo dużo rytuałów i obrzędów religijnych i tworzą nowe nadal. Ile obrzędów religijnych pozostawił nam Jezus Chrystus? Dwa. Jezus polecił wykonywać dwa obrzędy tylko. Chrzest przez zanurzenie w wodzie i powtarzanie zwyczaju ostatniej wieczerzy na pamiątkę. Jaka jest różnica między Komunią a spożywaniem chleba i wina? Jaka jest różnica między Komunią a Ostatnia Wieczerzą?

 

W 1 Kor.1:9 czytamy: Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 

 

W Dz. Apost. 2:42, czytamy: Trwali oni (Chrześcijanie) w nauce Apostołów i (w koinonii - Komunii), w łamaniu chleba i w modlitwach.

 

Gdybyśmy czytali według oryginalnego zapisu greckiego tekst z 1-go Listu apostoła Pawła do Koryntian 10:16-17, to pisze tam w ten sposób:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością, (czyli komunią) we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością, (czyli komunią) z ciałem Chrystusa?

Bo co Chrystus uczynił podczas ostatniej wieczerzy? Właśnie dokładnie to samo: usiadł wśród najbliższych, i w społeczności z nimi - w koinonii, czyli w komunii łamał i spożywał chleb, oraz pił wino rozmawiając o życiu i o najważniejszym wydarzeniu na planecie ziemi. Komunia to społeczność. Komunia to społeczność ludzi należących do Jezusa Chrystusa. Komunia, to grupa ludzi zjednoczona wokół jakiegoś miejsca, sprawy, czy w tym przypadku wokół osoby Jezusa Chrystusa.

 

Gdy wiemy już czym jest i co to jest Komunia, to zobaczmy czym jest i co to jest spożywanie chleba i picie wina. W jakim celu Pan Bóg polecił Izraelitom obchodzić regularnie Paschę, (spożywanie baranka)? Na pamiątkę! (Ks. Wyjścia 12:21-28) Na pamiątkę wyzwolenia ich z niewoli egipskiej. W jakim celu Chrystus polecił obchodzić wieczerzę (spożywanie chleba i wina)? Na pamiątkę! Na pamiątkę wyzwolenia człowieka z niewoli grzechu przez Jezusa Chrystusa. Jest to jedyny i wyłączny cel tej ceremonii według zapisu w Ewangelii oraz nauki i praktyki apostołów. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! (1 Kor 11:23-25)

Tak to rozumieli i czynili apostołowie (czytaj Dzieje Apostolskie) i tak to czynią dzisiaj kościoły chrześcijańskie, których nauka opiera się w całości na Piśmie Świętym, na nauce Chrystusa i apostołów. Kościoły, gdzie Pismo Święte jest wyłącznym autorytetem, Pan Bóg w Niebie jest ich Ojcem Świętym, a żywy Chrystus jest jedyną głową swojego Kościoła. Gdy ktokolwiek czyni to w innym celu niż na pamiątkę, nie czyni to zgodnie z nauką Pisma Świętego i z nauką apostołów.

 

W skrócie i podsumowaniu, jaka jest różnica między Komunią a spożywaniem chleba i wina? Chrześcijanie powinni trwać we wspólnocie, w społeczności, czyli

w komunii ze sobą i z Jezusem Chrystusem. Tak Pismo Święte określa co to jest Komunia.

Pamiętając co Jezus Chrystus uczynił dla każdego z nich, chrześcijanie powinni wspólnie spożywać chleb i pić wino – na pamiątkę. Na pamiątkę – pamiętając o tym co Jezus Chrystus uczynił dla każdego z nich.

W innych słowach, branie udziału w wieczerzy chleba i wina – na pamiątkę jest przebywaniem w komunii, ale komunia to jest więcej niż branie udziału w wieczerzy. Komunia to więcej niż połykanie. Gdy na przykład grupa chrześcijan spotka się w parku, będą śpiewali na chwałę Panu, pili kawę, herbatę, jedli ciastka, to jest komunia. To nie jest branie udziału w wieczerzy, ale to jest komunia. Gdy ta sama grupa chrześcijan spotka się w innym dniu, będą pili wino i jedli chleb na pamiątkę tego co Jezus uczynił dla nich na krzyżu, to jest komunia i to jest też pamiątka wieczerzy, którą polecił czynić Jezus.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!