Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Rodzaju 12:1-3

Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.

 

Pytanie: Czy Pan Bóg nadal ma zamiar błogosławić Żydom?

 

L. do Rzymian 11:25-27

Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.

 

Pan Bóg powiedział Abrahamowi i Pan Bóg powiedział potomstwu Abrahama: Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.

 

Ten sam Pan Bóg powiedział tez do Żydów (Ks. Zachar. 2:12):

Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.

 

W Ks. Liczb 24:9 czytamy: (Izrael) Położył się, jak lew się przyczaił lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają.

 

Ktoś zapyta tu i powie: jest to dziwne i niezrozumiałe. Pan Bóg mówi i powtarza, że kto będzie błogosławił Żydów będzie błogosławiony, a ten kto będzie przeklinał, potępiał Żydów, będzie przeklęty i będzie potępiony. Jednocześnie ten sam Bóg wielokrotnie doświadczał i doświadcza Żydów rożnymi karami, cierpieniem i Żydzi bardzo cierpieli. Ten sam Pan Bóg rozproszył Żydów po całej ziemi i nie mieli oni swojego kraju przez około dwa tysiące lat.

Ktoś zapyta tu i powie: tu jest jakaś sprzeczność, tu jest coś nielogiczne.

 

 

Może przykład z życia rodzinnego pomoże nam to zrozumieć. Pan Bóg wybrał Żydów i powiedział, że są Jego dziećmi, że są jego córkami i synami. Wyobraźmy sobie sytuację rodzinną. Jest rodzina, są dzieci, niektóre dzieci w rodzinie są nieposłuszne rodzicom. Ojciec czasem bierze pas i karci swoje nieposłuszne dzieci. Jest dużo płaczu, krzyku, bo to boli.

Sąsiad widząc to jednego dnia chwycił jednego z chłopców z tej rodziny i zaczął go bić za to, że on wyrzucał śmieci na jego podwórku, na jego działce.

Przybiegł ojciec, chwycił sąsiada, kopnął go, odepchnął go i krzyknął: „nie będziesz bił mojego dziecka!”. Sąsiad zatrzymał się zaskoczony reakcją ojca, mówiąc: „jeśli ty go bijesz za to, że coś źle robi, ja uczyniłem to samo co ty! Jeśli ty możesz go bić, to dlaczego ja nie mogę?”. Co odpowiedział ojciec? „To jest moje dziecko i ja mam prawo do tego, ty trzymaj swoje ręce z dala od niego! Nie wolno ci go dotknąć!”.

Podobnie, Pan Bóg mówi o Żydach: Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają.

 

W Księdze Estery, w rozdziale 9-tym czytamy jak jeden człowiek, Haman, który był namiestnikiem króla Achaszwerosza przygotował spisek i postanowił wytępić wszystkich Żydów na ziemi. Każdy może przeczytać całą Księgę Estery, ale tu dla przykładu tylko wiersze 23-27.

I Żydzi przyjęli to, co wtedy zapoczątkowali i co im napisał Mordochaj, jako zwyczaj: Że Haman, syn Hammedaty, potomek Agaga, gnębiciel wszystkich Żydów, zamyślając wytępić wszystkich Żydów, rzucił "pur", to znaczy los, aby ich zniszczyć i wytępić. Lecz gdy rzecz doszła do króla, ten nakazał, a jednocześnie dał pisemne zarządzenie, że jego wrogi zamysł, jaki powziął przeciwko Żydom, ma spaść na jego własną głowę, wobec czego powiesili jego samego i jego (dziesięciu) synów na szubienicy. Dlatego te dni nazwali "purim", według nazwy "pur". A z powodu wszystkich słów tego listu oraz z powodu tego, co widzieli i co ich spotkało, Żydzi zobowiązali się i przyjęli to zarówno na siebie, jak i na swoje potomstwo i na tych wszystkich, którzy by się do nich przyłączyli, jako zwyczaj, którego się nie przekracza, że będą rokrocznie święcić te dwa dni zgodnie z przepisami i w oznaczonym czasie.

 

Haman, który był namiestnikiem króla Achaszwerosza przygotował spisek i postanowił wytępić wszystkich Żydów na ziemi. Żydzi nie zostali wytępieni, Haman został powieszony, jak też jego dziesięciu synów.

 

 

W 1939 roku Hitler zaatakował Europę. Jego głównym celem było wytępienie wszystkich Żydów. W 1946 roku w Norymberdze odbył się proces jedenastu najbliższych współpracowników Hitlera. Wszyscy zostali skazani na śmierć. Herman Goering połknął truciznę przed egzekucją. Dziesięciu pozostałych hitlerowców zostało powieszonych. Pan Bóg mówi o Żydach: Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!