Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Hebrajcz. 9:27-28

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

 

Pytanie: Czy Chrystus zbawi wszystkich ludzi?

 

Ew. Jana 1:10-12

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go (Chrystusa) nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli (Chrystusa - Słowo), dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -

 

Często słyszymy różne hasła. „Chrystus zbawiciel świata; Chrystus umarł za grzechy ludzkie; Chrystus przyszedł, aby zbawić świat; Chrystus oddal życie za grzeszników.” Jak takie hasła odnoszą się do rzeczywistości? I czy są prawdziwe? Tak, są prawdziwe i oznaczają to samo co oznaczała wiadomość o amnestii dla murzynów w Ameryce.

 

 

1 stycznia, 1863 roku, Abraham Lincoln ogłosił amnestię dla wszystkich niewolników na terenie poszczególnych stanów Ameryki Północnej. W tym dniu wszyscy murzyńscy niewolnicy w tych stanach na podstawie amnestii stali się wolnymi ludźmi. Czy wszyscy? Okazuje się, że nie.

Do części ludzi wiadomość ta nie dotarła, nie usłyszeli jej. Spośród tych co usłyszeli o amnestii wielu nadal żyło w niewoli gdyż bali się swojego pana.

W swoim strachu nie dowierzali, że mogą odejść już od swojego dotychczasowego władcy. W ten sposób, z powodu ich niedowierzania i strachu, były właściciel nadal miał nad nimi moc i władzę. Inni wśród tych co usłyszeli o amnestii nie skorzystali z wolności, gdyż będąc tak długo w niewoli nie wyobrażali sobie jak można żyć inaczej. Nie umieli żyć jako wolni ludzie. Z tych trzech wymienionych powodów, nie wszyscy murzyni skorzystali z amnestii, mimo że amnestia została ogłoszona dla wszystkich.

 

Kiedy Chrystus zawisł między niebem a ziemia, gdy rozłożył szeroko ręce, aby objąć wielu, wypowiedział ostatnie bardzo ważne słowa. Wykonało się!

Chrystus wykonał to, czego żaden człowiek nigdy nie mógł i nie mógłby wykonać. Ogłosił więźniom na planecie Ziemi amnestię. Człowiek niewolnik, żyjący w niewoli grzechu od wieków, od Adama otrzymał wolność. Od tego czasu wszyscy niewolnicy żyjący w kajdanach grzechu otrzymali prawo, aby stać się ludźmi wolnymi. Również wszyscy Polacy. Czy wszyscy Polacy stali się wolnymi?

Do części Polaków wiadomość ta nie dotarła. Mimo słuchania, nie usłyszeli jej. Spośród tych co usłyszeli wielu nadal żyje w niewoli, gdyż boją się swojego Pana, którym jest pan tego świata, szatan. W swoim strachu, również strachu religijnym nie wierzą, że mogą już odejść od swojego władcy. Poznali jego moc w ich codziennym życiu i boją się. W ten sposób, jedynie z powodu ich niedowierzania i strachu ma on nadal nad nimi władzę i moc, i trzyma ich w kajdanach. Inni wśród Polaków, którzy usłyszeli nie skorzystali z wolności, gdyż będąc tak długo, z pokolenia na pokolenie w niewoli, również w niewoli religijnej, nie wyobrażają sobie jak można żyć inaczej, nie umieją i nie potrafią żyć jako wolni ludzie.

 

 

Czytaliśmy przed chwilą: Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go (Chrystusa) nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, (Chrystusa - Słowo) dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -

 

Stwórca świata, Stwórca ludzi przyszedł do tych, których stworzył. Przyszedł, aby ich wybawić z kajdan grzechu i z kajdan wiecznego potępienia.

I czy ludzie przyjęli zbawiciela? Nie, nie przyjęli. Znaczna większość nie przyjęła Chrystusa, zignorowała Go. Nie uwierzyła. Nie zaufała Mu. Tylko mały procent ludzi przyjął Chrystusa przez wiarę. I niewielka ilość ludzi uznała Go jako swojego Zbawiciela i uznała Go jako Pana, który ogłosił amnestię. I co wtedy zdarzyło się? Tu jest odpowiedź na pytanie.

Tym, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Nie pisze nigdzie, że ci co będą Chrystusa przyjmowali co tydzień, lub co miesiąc, ale ci którzy Chrystusa raz przyjęli. Przez wiarę przyjęli.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!