Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Jana 19:25-27

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Pytanie: Czy Bóg miał matkę?

 

Dz. Apostolskie 17:24-25

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

 

Temat jest bardzo złożony, ale podejmuję go ze względu na pytanie jednego ze słuchaczy, który pytał dlaczego Maria nazywana jest matką Boską?

Matka Boża, matka Boska - dobrze że niektórzy zastanawiają się dlaczego tak mówimy. Spróbujmy uporządkować te pojęcia, które zostały rozbudowane na przestrzeni stuleci.

Wierzę, że nikt nie będzie protestował gdy powiem, iż Pan Bóg, Stwórca wszystkiego i wszystkich nie miał nigdy swojego początku i nigdy się nie urodził. Jeżeli Stwórca nigdy nie urodził się to nie miał On też matki.

 

 

W L. do Kol 1:16 czytamy:

bo w Nim (Chrystusie) zostało wszystko stworzone: i to, co w niebie, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

 

Jest to jeden z przykładów, że Pan Bóg, że Chrystus stworzył wszystko. Jeśli Chrystus jest Stwórcą wszystkiego, to Chrystus stworzył i Marię, czyż nie? Tu znajdujemy częściową odpowiedź na pytanie czy Chrystus dał życie Marii, czy Maria dała życie Chrystusowi? Bóg stworzył matkę, czy matka stworzyła Boga? Lub inaczej, co to znaczy, że Chrystus dał życie Marii, i co to znaczy, że Maria urodziła Jezusa?

 

Jednocześnie ten sam Chrystus nazywa siebie Synem człowieczym, albo inaczej synem człowieka. Nasze ludzkie zrozumienie zaczyna się komplikować gdy musimy przyjąć do wiadomości, że Chrystus jest jednocześnie Synem Bożym i jest Synem człowieka. Chrystus jako Syn Boży, jako Stwórca wszystkiego nie miał początku i nie miał matki. Jezus jako Syn człowieka miał matkę, gdyż w ten sposób wziął na siebie ludzkie ciało, aby żyć na ziemi.

 

Jak to brzmi, jak to wygląda, gdy mówimy: Bóg się rodzi… Jeśli mówimy że Bóg się rodzi to również można powiedzieć: Bóg umiera, lub Bóg umarł. Bo ten kto się rodzi, ten również umiera. Gdyby ktoś mówił: Bóg umarł, gdybyśmy zaczęli śpiewać, „bóg umarł,” czy uznalibyśmy to za właściwe? Jestem przekonany, że ktoś by powiedział: co ty mówisz? Czy wiesz co mówisz? Czy wiesz co śpiewasz? Jak możesz mówić: Bóg umarł! Jak możesz śpiewać, Bóg umarł?

A jednak nikt nie protestuje gdy ludzie mówią, lub śpiewają: Bóg się rodzi. Dlatego najlepiej i najbezpieczniej jest pamiętać i mówić: „Jezus się urodził, gdy przyszedł na ziemię, Jezus umarł jako syn człowieka”.

Zastanawiające jest, że Chrystus nie mówił o Marii, czy do Marii - matka, matko… ale niewiasto, kobieto. Chrystus bardzo często używał słowa „mój Ojciec”, ale nigdy nie mówił moja matka. Dlaczego tak mówił a nie inaczej?

 

 

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy również w Ew. Marka 3:32-35

Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego (Chrystusa), gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 

 

Jeśli nie uporządkujemy tych ważnych pojęć, w naszych myślach będzie bałagan, wielki bałagan. A to spowoduje, że będziemy żyli w błędzie, a gdy żyjemy w błędzie to i umieramy w błędzie.

 

Pozwólcie, że zaproponuję taką myśl. Najlepiej, najbezpieczniej i najbardziej prawidłowo jest stosować takie nazwy i używać dokładnie takich określeń jakie podaje Pismo Święte i tak jak czynili to apostołowie. Chrystus to Syn Boży, Chrystus to Słowo Boże – jest to ten sam Chrystus, który zawsze był i zawsze istniał. Chrystus to jednocześnie Syn człowieczy, albo Syn człowieka – jest to ten sam Chrystus, który zszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało i żył jak człowiek. Jeśli chodzi o Marię, to również używajmy takich określeń jakie są podane w Piśmie Świętym. Maria jest matką Jezusa.

Maria urodziła Jezusa. Maria urodziła Jezusa - Syna człowieczego, to znaczy urodziła Syna człowieka. Maria urodziła Jezusa - człowieka. Maria nie urodziła Boga, ale Maria urodziła Syna człowieka.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!