Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 3:1-3

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 

 

Pytanie: Czy to Królestwo Boże, do którego należy wejść, to Królestwo Boże po śmierci, czy jest to już tu na ziemi?

 

Ew. Łukasza 17:20-21

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. 

 

Nasze myślenie i zrozumienie, szczególnie w sprawach Królestwa Bożego często jest ograniczone do tego co nas otacza i do tego w czym zostaliśmy wychowani i na przykład Królestwo Boże często kojarzy nam się z religią. Przynależność do Królestwa Bożego widzimy jak przynależność do religii. Od dziada, pradziada należę do religii, to przechodzi z pokolenia na pokolenie i wystarczy poddać się niektórym rytualnym ceremoniom religijnym i automatycznie należę do religii. Owszem, tak można wejść do religii i stać się członkiem religii, jednak nie tak jest z Królestwem Bożym. Przede wszystkim Królestwo Boże to nie religia i przynależność do religii nie gwarantuje Królestwa Bożego.

 

 

W Ew. Mat. 12:28, Chrystus mówi:

Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.

 

Jezus mówi tu o sobie. Królestwo Boże to Jezus Chrystus. Przynależność do Jezusa Chrystusa jest przynależnością do Królestwa Bożego. Miłość do Jezusa Chrystusa jest przynależnością do Królestwa Bożego. Większość ludzi należy do religii, ale niewielu należy do Chrystusa.

 

W Ew. Marka 1:14-15, czytamy:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

 

Nawrócenie, czyli nowe narodzenie w Chrystusie, jest początkiem i wejściem do Królestwa Bożego. Nawrócenie, nowe narodzenie przez uwierzenie w nic innego tylko w to co mówi Pismo Święte jest początkiem i wejściem do Królestwa Bożego. Nawrócenie, nowe narodzenie przez uwierzenie w nikogo innego tylko w Jezusa Chrystusa, bo tak mówi Pismo Święte jest początkiem i wejściem do Królestwa Bożego.

To jest właśnie to co Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. „Nie może ujrzeć,” znaczy to też, że kto się nie narodzi na nowo, nie może i nie potrafi widzieć Królestwa Bożego i nie potrafi zrozumieć Królestwa Bożego, ani nie może zrozumieć Pisma Świętego. Nie może ujrzeć, bo jego oczy są zamknięte.

 

 

W Ew. Mat. 13:13-15, Jezus objaśnia to mówiąc:

Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.

 

Pytaniem było: „Czy to Królestwo Boże, do którego należy wejść, to Królestwo Boże po śmierci, czy jest to już tu na ziemi?” Wierzę, że odpowiedź dały nam słowa samego Chrystusa, że Królestwo Boże zaczyna się już tu, na ziemi dla człowieka. Znaczy to też, że jeśli ktoś nie wejdzie do Królestwa Bożego tu na ziemi, po śmierci też nie będzie należał do Królestwa Bożego. Tu jest czas i tu jest decyzja dla każdego człowieka aby ją podjąć. Po śmierci już za późno.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w bł

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!