Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost. 2:37-38

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

 

Pytanie: Czy ludzie ci byli u spowiedzi u apostoła Piotra, że otrzymali odpuszczenie grzechów?

 

Dz. Apost. 10:34 + 43-44

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 

 

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 

 

Czytając Dzieje Apostolskie widzimy wyraźnie w jaki sposób Kościół Chrystusa był budowany w rożnych miejscowościach przez apostołów. Widzimy, którzy ludzie stawali się członkami Kościoła Chrystusa. Jakie warunki musieli spełnić. Widzimy też jak funkcjonował Kościół Chrystusa.

Po co jest nam to potrzebne dzisiaj? Przede wszystkim po to, aby odróżnić autentyczny Kościół, który należy do Chrystusa od religii, która jest zdeformowaną kopią autentycznego Kościoła Chrystusa.

Czytając Dzieje Apostolskie widzimy, że pierwszym i najważniejszym warunkiem, aby mieć szansę stania się członkiem Kościoła Chrystusa jest zobaczenie siebie, że jestem grzesznikiem, i że w obecnym stanie zasługuję na wieczne potępienie. Niezależnie od tego do jakiej religii należę i jak bardzo religijnym jestem, zasługuję na wieczne potępienie.

 

 

U każdego człowieka, który to zobaczy powstaje pytanie, to co mam czynić, aby Chrystus przyjął mnie do swojego Kościoła? Dokładnie to samo pytanie, które zadawano apostołowi Piotrowi. Co mamy czynić? Gdy te dwa elementy powstaną – jestem grzesznikiem i co mam uczynić, wtedy już nie jest trudno znaleźć odpowiedź? Wtedy tę odpowiedź otrzymujemy od samego Chrystusa i taką odpowiedź otrzymujemy od apostołów.

Przed chwilą czytaliśmy tę odpowiedź wypowiedzianą przez apostoła Piotra i zapisaną w Dziejach Apostolskich, rozdział 2 i 10.

Nawróćcie się… Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego (Chrystusa) imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

 

Przez zawierzenie, przez zaufanie Chrystusowi otrzymuję darowanie wszystkich grzechów? To wygląda za bardzo proste! Tak, bo to jest proste. Ludzie w swoich pomysłach religijnych uczynili to co jest proste, skomplikowanym. To ludzie skomplikowali ten prosty plan Boży. Gdy władza religijna przejęła chrześcijaństwo, w V wieku, Boży plan zbawienia człowieka został skomplikowany i zdeformowany.

 

 

Pytaniem było: Czy ludzie ci byli u spowiedzi u apostoła Piotra, że otrzymali odpuszczenie grzechów? Nie, nigdy. Ani apostoł Piotr, ani żaden inny apostoł nic takiego nie zalecał, ani nie praktykował. Apostoł Piotr przemawia. Apostoł Piotr tłumaczy zgromadzonym ludziom na czym polega ten prosty Boży plan zbawienia człowieka. Tłumaczy, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego (Chrystusa) imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Wszyscy ci którzy słuchali tych słów i uznali je za prawdziwe, to znaczy uwierzyli apostołowi, że mówi prawdę. Wszyscy ci którzy uwierzyli, że gdy zaufają Chrystusowi, że to co On uczynił na krzyżu jest konieczne i wystarczające, aby mieć darowane wszystkie grzechy - te przeszłe, dzisiejsze i przyszłe. Wszyscy ci ludzie otrzymują przez swoją wiarę zbawienie i życie wieczne z Chrystusem.

Czy to, czy ten sposób jest aktualny i dzisiaj? Tak, jest aktualny i jest praktykowany i dzisiaj. Jest praktykowany tylko przez tych Chrześcijan dla których Pismo Święte jest jedynym i wyłącznym autorytetem, a Jezus Chrystus jest jedynym i wyłącznym Panem i Zbawicielem.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!