Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Efezjan 2:3-5

Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,  i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między łaską Bożą a miłosierdziem Bożym?

 

 

L. do Efezjan 2:8-9

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 

 

Wyrastając w naszej tradycji religijnej, czy jak inaczej słyszymy w tradycji ojców, słyszymy często o łasce Bożej i miłosierdziu Bożym. Dla wielu ludzi jest to trudne, albo bardzo trudne do zrozumienia i do przyjęcia. Czy łaska i miłosierdzie to jest to samo? Nie. Obydwa, tak łaska i miłosierdzie dotyczą nowego narodzenia człowieka, dotyczą zbawienia człowieka i dotyczą tego gdzie człowiek będzie przebywał w wieczności, ale łaska i miłosierdzie to tak jak dwie strony tej samej monety. Dwie strony tej samej monety, bo występują razem. Moneta zawsze ma dwie strony. Nie ma łaski Bożej bez miłosierdzia i nie ma miłosierdzia Bożego bez łaski Bożej. Obydwa występują razem i obydwa uzupełniają się tak aby tworzyć całość.

Łaska Boża i miłosierdzie Boże występują razem i obydwa mają dużo wspólnego z zasługami człowieka. Znamy takie pojęcie: „zasłużyłem sobie, albo nie zasłużyłem sobie". Żyjąc na tym świecie, czy chcemy czy nie chcemy mamy swoje zasługi. Dużo ludzi też stawia pytanie: "czy zasłużyłem sobie na niebo?

Czy zasłużyłem sobie na piekło?" Właśnie łaska i miłosierdzie Boże mają dużo wspólnego z tymi zasługami. Zasługami człowieka na niebo i zasługami na piekło.

 

 

W L. do Rzym. 3:10, czytamy: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

 

A w 1 L. do Kor. 6:9, czytamy: czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? …

 

Mamy tu nieprzyjemną sytuację: niesprawiedliwi ludzie nie otrzymają Królestwa Bożego. A jednocześnie czytamy, że wszyscy ludzie są niesprawiedliwi. W innych słowach mówiąc: Wszyscy ludzie zasługują na potępienie. Takie są właśnie ludzkie zasługi. Wszyscy ludzie, bez wyjątku, wszyscy zasługują na wieczne potępienie. Albo, jak czytaliśmy przed chwilą, wszyscy ludzie zasługują na gniew Boży.

Jeśli nie wszyscy ludzie będą w piekle, mimo, że zasługują na gniew Boży, to tylko dlatego, że otrzymali Boże miłosierdzie. W Bożym miłosierdziu nie otrzymali oni tego na co zasłużyli. Zasłużyli na gniew Boży, zasłużyli na piekło, ale nie otrzymali piekła.

 

 

A jak jest z łaską? Z łaską Bożą jest podobnie jak z miłosierdziem, tylko jest to druga strona tego samego medalu. Jeśli, tak jak czytaliśmy, wszyscy ludzie zasługują na gniew Boży i piekło, znaczy to że ani jeden człowiek nie zasługuje na niebo. Jeśli ani jeden człowiek nie zasługuje na niebo, ale będzie w niebie to tylko dlatego, że doświadczył łaski Bożej. W Bożej łasce otrzymał on to na co nie zasłużył. Nie zasłużył na niebo, a otrzymał niebo. Można powiedzieć tutaj, miłosierdzie Boże jest powiązane z piekłem, a łaska Boża jest powiązana z niebem. Mamy tu do czynienia z zasługami człowieka.

Wszyscy ludzie zasługują na piekło i nikt z ludzi nie zasługuje na niebo.

 

 

Podsumowując, w odpowiedzi na pytanie: Jaka jest różnica między łaską Bożą a miłosierdziem Bożym,

powiemy: Miłosierdzie Boże to to na co człowiek zasłużył – na piekło, ale nie otrzymał piekła.

Łaska Boża to to na co człowiek nie zasłużył – na niebo, ale otrzymał niebo.

Bez łaski Bożej i bez miłosierdzia Bożego żaden człowiek na kuli ziemskiej nigdy nie miał, nie ma, nie może otrzymać życia wiecznego z Bogiem.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!