Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 1:1-3 i 11-14

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

Pytanie: Co to znaczy, gdy czytamy, że Słowo Boże zbawia, i że to samo Słowo Boże potępia?

 

1 L. Piotra 2:6-8

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

 

Może przykład z codziennej obserwacji pomoże nam w tym. Wyobraźmy sobie, że w środku lata świeci słońce. Na ziemi leży kawałek lodu. Co stanie się z tym lodem po piętnastu minutach? Lód rozpłynie się. Lód stanie się tak miękki, że rozpłynie się. Obok lodu leży kawałek mokrej gliny. Co stanie się z mokrą gliną gdy będzie świeciło mocne słońce? Glina utwardzi się, glina stanie się twarda jak kamień. Słońce nie zmieniło się. To samo słońce świeciło na kawałek lodu jak i na kawałek gliny. Lód stał się miękki i rozpłynął się, glina stała się twardą i utwardziła się. A jak to można porównać do Słowa Bożego?

Czytając Pismo Święte widzimy wyraźnie, że Chrystus określany jest wielokrotnie jako Słowo Boże. Na początku Ew. Jana, której fragment czytaliśmy przed chwilą jest to pokazane nam bardzo, bardzo jasno i wyraźnie. Słowo Boże, Chrystus był na początku. Słowo Boże stało się ciałem, gdy Chrystus przyszedł z nieba na ziemię. Ciało zostało ukrzyżowane, ale Słowo Boże, czyli Chrystus jest żywe nadal. To Słowo Boże jest zapisane na kartkach Biblii. Gdy czytamy Biblię Słowo Boże, Chrystus mówi do nas.

 

I teraz ważne pytanie: co my z tym Słowem robimy? Jedni to Słowo przyjmują, inni nie przyjmują. Ci co Słowo Boże przyjmują to słowo zmienia ich, uzdrawia ich, to Słowo zbawia ich, to słowo ratuje ich, to Słowo daje im życie wieczne. Co dzieje się z tymi, którzy mimo że czytają Słowo Boże, lub słyszą czytane Słowo Boże, ale go nie przyjmują? To słowo Boże staje się sędzią i potępieniem.

W innych miejscach Biblii czytamy, że Chrystus jest skałą, na której zbudowany jest Kościół. Apostoł Piotr mówi o kamieniu węgielnym i o Słowie Bożym.

Na kamieniu węgielnym można zbudować dom, ale na tym samym kamieniu można się potknąć. Widzimy z jednej strony budowlę, coś co można budować na tym kamieniu, a z drugiej strony upadek, potknięcie się i upadek na tym samym kamieniu.

 

Słowo Boże jest głoszone. Słuchanie Słowa Bożego jest dobre, jest bardzo ważne, aby czytać i aby słuchać, ale doświadczamy mocy tego Słowa dopiero wtedy gdy przyjmujemy to Słowo. Gdy przyjmujemy je wiarą. Doświadczamy mocy tego Słowa, gdy wierzymy w to co jest napisane w Piśmie Świętym i w ten sposób przyjmujemy je. Wierzymy, gdy mamy zaufanie do tego co jest napisane. Przyjmujemy je wtedy gdy postępujemy tak jak jest napisane.

Słuchanie Słowa Bożego, ale nie przyjmowanie go jest jak potknięcie się, tak jak czytaliśmy wcześniej to co zapisane na początku Ew. Jana: (Słowo) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

 

Przed chwilą czytaliśmy słowa apostoła Piotra: Ci, nieposłuszni słowu, upadają,… Słowo Boże jest czytane, Słowo Boże jest głoszone, Słowo Boże jest słyszane i są ludzie posłuszni Słowu ale są też nieposłuszni słowu, w ten sposób Słowo Boże zbawia i to samo Słowo Boże potępia.

 

Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!