Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Koryn. 6:9-10

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 

 

Pytanie: Jak wyjść z homoseksualizmu?

 

1 L. do Kor 6:11

A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

W audycji Wiara i Wolność było bardzo dużo świadectw ludzi, Polaków, którzy mówili i mówią jak Chrystus uwolnił ich od alkoholu i jak ich uwolnił od innych kajdan, również kajdan seksualnych. W jaki sposób Chrystus to uczynił? Dokładnie tak samo jak czynił to dwa tysiące lat temu gdy chodził po ziemi.

Napisane jest że (Hebr. 13:8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 

Jezus Chrystus ten sam, Jezus Chrystus taki sam, jakim był zawsze, nie zmienił się. To co czynił dwa tysiące lat temu czyni i dzisiaj. W każdej godzinie,

również i dzisiaj ten sam Chrystus gdzieś na ziemi uwalnia człowieka od kajdan, od zniewolenia, od grzechu. Ten sam Chrystus uwalnia i dzisiaj od alkoholu.

 

Coraz więcej i więcej ludzi jest w niewoli homoseksualizmu. Domagają się oni swoich praw i domagają się, aby ich styl życia uznać za normalny.

Biblia bardzo dużo mówi na temat homoseksualizmu. Pokazuje wyraźnie, że jest to grzech. Biblia pokazuje nam jak daleko homoseksualizm był rozwinięty w Sodomie i Gomorze, przed ich zniszczeniem przez Pana Boga.

Przed chwilą czytaliśmy, że homoseksualiści nie otrzymają królestwa Bożego. Czytaliśmy również, że: takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

Co tu znajdujemy? Byliście, ale już nie jesteście. . Byliście homoseksualistami, ale już nie jesteście homoseksualistami. Byliście ludźmi potępionymi i oddzielonymi od królestwa Bożego, ale już nie jesteście potępieni i oddzieleni od Boga. Nie tylko, że nie jesteście już potępionymi, ale: zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Co się wydarzyło? Do kogo te słowa są kierowane? Słowa te kierowane są do homoseksualistów, których Chrystus uwolnił z niewoli homoseksualizmu i uczynił ich świętymi. To nie pomyłka w druku, homoseksualista, który przyjdzie do Chrystusa i zostaje uwolniony staje się świętym w oczach Bożych.

Tak mówi słowo Boże, które czytaliśmy przed chwilą. Chrystus uwolnił i nadal uwalnia tych ludzi od homoseksualizmu. Nie tylko uwolnił, ale obmył z grzechu potępienia. Nie tylko obmył z grzechu, ale uświęcił - uczynił ich świętymi. Chrystus ich usprawiedliwił - uczynił ich sprawiedliwymi przed Bogiem. Jak to się stało?

 

W Ks. Joela 3:5 czytamy:

Każdy jednak, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony

 

W L. do Rzym 10:13, czytamy:

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

 

Zauważmy, są tu dwa zwroty: będzie wybawiony i będzie zbawiony. Możemy powiedzieć: Będzie wybawiony od homoseksualizmu i będzie wybawiony

od wiecznego potępienia.

Zobaczmy jeszcze jedną ważną rzecz. Napisane jest: Każdy (jednak), kto będzie wzywał imienia Pana. Słowo każdy jest tu bardzo ważne. Nie jest napisane, że tylko ludzie dobrzy, gdy będą wzywać imienia Pana, że tylko ludzie święci, gdy będą wzywać imienia Pana, ale KAŻDY! Nie ma tu segregacji rasowej, ani innej segregacji, ale każdy ma tu szansę, wielką szansę. I to jest wielkie i to jest piękne.

 

Wyzwolenie od homoseksualizmu jest dostępne tu dla każdego, bez wyjątku. Jeśli tylko zechcesz uwierzyć w to co jest napisane i wzywać imienia Pana Jezusa, Wybawiciela, jeśli wierzysz, że On może i ciebie wyzwolić od homoseksualizmu, to tak jak jesteś, tam gdzie teraz jesteś, uwierz w to co napisane i wyznaj to przed Bogiem i ludźmi. Nie potrzebujesz specjalnego miejsca, nie potrzebujesz umawiać się. Tak jak jesteś, tam gdzie teraz jesteś, przyznaj się i wyznaj,

że sam/a nie poradzisz sobie z tą niewolą, zawołaj do Chrystusa, powołując się na Słowo Boże, powołując się na Jego obietnice i przyrzeczenia.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!