Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Kor 10:1-2

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 

 

Był Egipt i byli Żydzi, których Pan Bóg postanowił wyprowadzić z Egiptu.

Po wyprowadzeniu z Egiptu przeszli oni przez wodę.

 

Pytanie: Przejście przez wodę - jak odnosi się to do ludzi dzisiaj, w jaki sposób odnosi się to do ciebie i do mnie dzisiaj?

 

L. do Rzymian 6:2-5

Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

 

W wcześniejszym artykule zastanawialiśmy się nad tym, że był Egipt i byli ludzie, których Pan Bóg postanowił wyprowadzić z Egiptu. Gdy Pan Bóg sądził Egipt, powiedział Izraelitom, aby wzięli krew baranka, i pokropili nią odrzwia i progi domu, w którym będą spożywać baranka. Pan Bóg powiedział też: że gdy zobaczy krew, przejdzie obok i nie zniszczy Żydów, gdy będzie karał ziemię egipską.

Gdy przyjdzie dzień, że Pan Bóg będzie sądził świat, gdy Bóg będzie niszczył Egipt, to znaczy gdy Bóg będzie niszczył otaczający nas świat, ci ludzie z różnych krajów i narodów, którzy przez wiarę i zaufanie tylko Chrystusowi zostali oczyszczeni krwią Baranka, zostali naznaczeni krwią Chrystusa, zostaną pominięci na sądzie ostatecznym. Przez złożenie pełnego zaufania w Chrystusie krew Chrystusa ochroni tych ludzi przed Sędzią najwyższym i ochroni tych ludzi przed sądem najwyższym. Krew Chrystusa ochroni tych ludzi przed sądem ostatecznym. Tak jak powiedział Chrystus w Ew. Jana – nie pójdą oni na sąd ostateczny.

Co następnie stało się w Egipcie gdy Żydzi zostali wybawieni od sądu jakim Pan Bóg sądził i karał Egipt? Ludzie ci przeszli przez morze,

ludzie ci przeszli przez wodę.

 

1 Kor 10:1-2, czytamy:

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 

 

Żydzi po zbawieniu ich, po wybawieniu ich przez łaskę Bożą, ludzie ci zostali ochrzczenie w morzu. Można powiedzieć, ludzie ci zostali zanurzeni w wodzie. Pytaniem było:

 

Jak odnosi się to do ludzi dzisiaj, w jaki sposób odnosi się to do ciebie i do mnie dzisiaj?

Dzisiaj, każdy kto doświadczył wybawienia; każdy kto doświadczył zbawienia przez wiarę i zaufanie tylko Chrystusowi; każdy kto został naznaczony

i zabezpieczony od wiecznego potępienia przez krew Baranka, czyli przez krew Chrystusa; każdy kto został naznaczony krwią Chrystusa przez złożenie swojego zaufania tylko w Chrystusie, ma prawo i przywilej przejść przez wodę. Ma prawo i przywilej zostać zanurzonym w wodzie. Ma prawo i przywilej pokazać światu, że krew Baranka obmyła go ze wszystkich grzechów, i że dzięki zasługom Chrystusa jest człowiekiem zbawionym. Taki człowiek, który złożył całe swoje zaufanie w Chrystusie ma prawo i przywilej, aby być ochrzczonym przez zanurzenie.

 

Przed chwilą czytaliśmy fragment z Rzym 6:2-5,

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

 

Mamy tu wyjaśnienie co oznacza zanurzenie w wodzie i co oznacza wynurzenie z wody. Chrzest przez zanurzenie oznacza śmierć dla otaczającego nas grzesznego świata, oznacza wejście do grobu, tak jak wszedł do grobu Chrystus, a wynurzenie z wody oznacza zmartwychwstanie do nowego życia. Zmartwychwstanie do nowego życia z Chrystusem. Widzimy tu bardzo wyraźnie, że według Pisma Świętego chrzest przez zanurzenie jest bardzo ściśle powiązany z oczyszczeniem człowieka ze wszystkich grzechów przez wiarę i zaufanie Chrystusowi. Jeśli był taki dzień w twoim życiu, że Chrystus przez twoje zawierzenie i zaufanie stał się twoim zbawicielem, to wtedy i tylko wtedy masz prawo i masz przywilej aby być ochrzczonym chrztem przez zanurzenie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!