Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 12:7 + 12-13, tak mówi Pan Bóg.

I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

 

Takie polecenie otrzymali Izraelici, lud wybrany przez Pana Boga.

Pytanie: Polecenie od Pana Boga dla Izraelitów - jak odnosi się to do ludzi dzisiaj, w jaki sposób odnosi się to do ciebie i do mnie dzisiaj?

 

1 L. Piotra 1:18-25

Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 

 

Był Egipt i byli ludzie, których Pan Bóg postanowił wyprowadzić z Egiptu. Był Egipt i byli Żydzi mieszkający w Egipcie, Pan Bóg podjął decyzję aby ich wyprowadzić z Egiptu. Gdy Pan Bóg sądził Egipt, powiedział Izraelitom, aby wzięli krew baranka i pokropili nią odrzwia, i progi domu, w którym będą spożywać baranka. Pan Bóg powiedział też: że gdy ujrzy krew, przejdzie obok i nie zniszczy Żydów, gdy będzie karał ziemię egipską.

 

Pytaniem jest: Jak odnosi się to do ludzi dzisiaj, w jaki sposób odnosi się to do ciebie i do mnie dzisiaj?

Egipt w czasach obecnych oznacza otaczający nas świat. Świat, który kroczy do przepaści, kroczy na sąd ostateczny, świat, który kroczy na wieczne potępienie. W tym otaczającym nas świecie żyją ludzie, którzy według tego co uczy Pismo Święte zostali oczyszczeni krwią Baranka. Zostali naznaczeni krwią Baranka. Inaczej mówiąc, są to ludzie, którzy przez złożenie swojego zaufania tylko w Chrystusie, zostali zbawieni, czyli wybawieni od wiecznego potępienia, zostali wybawieni krwią Chrystusa przelaną na krzyżu. Ludzie ci pochodzą z różnych krajów i narodów. Są to niektórzy Amerykanie, Japończycy, Niemcy, Polacy, są też i niektórzy Żydzi. Przez złożenie pełnego zaufania w Chrystusie krew Chrystusa ochrania tych ludzi przed Sędzią najwyższym i przed sądem najwyższym - sądem ostatecznym.

Gdy przyjdzie dzień, że Pan Bóg będzie sądził Egipt, to znaczy gdy przyjdzie dzień, że Pan Bóg będzie sądził świat, gdy Bóg będzie niszczył Egipt, to znaczy gdy Bóg będzie niszczył świat, ci ludzie z różnych krajów i narodów, którzy przez wiarę i zaufanie tylko Chrystusowi zostali oczyszczeni krwią Baranka, zostali naznaczeni krwią Chrystusa, zostaną pominięci na sądzie ostatecznym. Zostaną oszczędzeni na sądzie ostatecznym. Ci ludzie nie pójdą na sąd ostateczny.

 

Chrystus tak to przedstawia w ew. Jana 5:24

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Mówi nam o tym Chrystus, mówią nam o tym apostołowie. Mówi nam o tym również apostoł Piotr, którego objaśnienie czytaliśmy przed chwilą, a zapisane jest to w 1 Piotra 1:18-25 Zwróćmy uwagę, że nie chodzi tu o przynależność do religii, ale przynależność do osoby. Przynależność do osoby Jezusa Chrystusa.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!