Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 3:19-22

A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy

 

Pytanie: Jaka jest różnica i jak wytłumaczyć różnicę między Bogiem sprawiedliwym a Bogiem usprawiedliwiającym?

 

L. do Rzym. 3:23-26

wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

 

Nikt z nas nie może oczekiwać poznania i zrozumienia Boga sprawiedliwego bez czytania i poznania Starego Testamentu. W Starym Testamencie Pan Bóg ukazuje nam siebie jako Boga sprawiedliwego. Najpierw widać to w raju. Popełniłeś jeden grzech, zginiesz. Jedna pomyłka, jedno nieposłuszeństwo i nie ma cię, nie masz szans. Potem widać to przy potopie. Cały świat zgrzeszył, cały świat musi zginąć. Ludzie, którzy tonęli w wodzie niezależnie od tego jak głośno wołali

o ratunek, o miłosierdzie, musieli zginąć. Później dziesięć przykazań i prawo Boże dane Izraelowi.

 

Co to prawo mówi? Kto zgrzeszył musi umrzeć. Kto zgrzeszył musi zginąć. Kto zgrzeszył nie ma prawa żyć. Oko za oko ząb za ząb. Jeżeli przekroczyłeś jedno przykazanie przekroczyłeś wszystkie.

W ten sposób Pan Bóg pokazuje nam się jako Bóg sprawiedliwy. Zgrzeszyłeś musisz umrzeć. Zgrzeszyłeś musisz zginąć. Zgrzeszyłeś nie masz prawa żyć. Zgrzeszyłeś, jesteś potępiony. Prawo jest prawem i tego wymaga sprawiedliwość Boża według prawa. Tego wymaga Bóg sprawiedliwy.

Tak jak czytaliśmy przed chwilą: A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga.

 

Co to znaczy dla ciebie? Kiedykolwiek staniesz przed Bogiem sprawiedliwym, musisz uznać się winnym. Tam nie jest napisane, że masz wybór, że możesz uznać się winnym. Pisze wyraźnie – musisz uznać się winnym. Tego wymaga Bóg sprawiedliwy. Przed Bogiem sprawiedliwym drży niebo, przed Bogiem sprawiedliwym drży ziemia i przed Bogiem sprawiedliwym nie ostoi się żaden człowiek. Taki jest i tak wygląda Bóg sprawiedliwy.

 

A jaki jest Bóg usprawiedliwiający? Użyję przykładu z życia codziennego, aby lepiej to zilustrować.

 

W sądzie w Kalifornii, przed sędzią sądu stanęła młoda osoba oskarżona o wykroczenie drogowe. Dziewczyna ta spowodowała wypadek samochodowy i zniszczyła znak drogowy. Sędzia według obowiązującego prawa wyznaczył pięćset dolarów kary za przekroczenie prawa. Następnie sędzia ten wyszedł na zewnątrz sali sądowej, poszedł do kasy i zapłacił pięćset dolarów kary za przekroczenie prawa. Dziewczyna, która przekroczyła prawo, i która została ukarana za przekroczenie prawa była córką sędziego. Sprawiedliwy sędzia wydał wyrok za wykroczenie, a następnie sam zapłacił karę za to wykroczenie.

Czy na tym przykładzie widać wyraźnie jaki jest Bóg sprawiedliwy i jaki jest Bóg usprawiedliwiający?

Bóg sprawiedliwy to Bóg, który powiedział, że gdy raz zgrzeszę muszę cierpieć w wieczności. Bóg usprawiedliwiający to Bóg, który mój grzech wziął na siebie i cierpiał, abym ja nie musiał cierpieć w wieczności. Czytaliśmy przed chwilą: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi.

 

Prawo Boże mówi, przykazania Boże mówią: kto zgrzeszy musi umrzeć. Kto zgrzeszy musi zginąć.

Czy Bóg sprawiedliwy i Bóg usprawiedliwiający to dwaj różni Bogowie? Nie. To ten sam Bóg. Bóg sprawiedliwy i Bóg usprawiedliwiający to ten Bóg, który wydał prawo, że kto zgrzeszy musi umrzeć, a następnie przyszedł na ziemię i umarł, i zginął według tego prawa jako grzesznik.

Pan Bóg sprawiedliwy i Pan Bóg usprawiedliwiający to ten Bóg, który wydał prawo, że zapłatą za grzech jest śmierć i wieczne potępienie, a następnie zszedł na ziemię i według tego prawa cierpiał i zginął jako winny grzechu, jako przestępca.

 

Czy w ten sposób Bóg sprawiedliwy zamienił się w Boga usprawiedliwiającego? Nie.

Bóg sprawiedliwy pokazany nam w Starym Testamencie istnieje nadal tak jak istniał zawsze. Ten Bóg sprawiedliwy będzie sądził świat, według Jego niezmiennego prawa. Będzie sądził wszystkich ludzi, którzy nie skorzystali z usprawiedliwienia w Chrystusie. Bóg sprawiedliwy pokazany nam w Starym Testamencie będzie sądził świat bez miłosierdzia, tak jak w czasach potopu – będzie sądził wszystkich tych, którzy nie schronili się w arce, a tą arką dzisiaj jest Chrystus. Jezus Chrystus, który nadal jeszcze i dzisiaj usprawiedliwia każdego kto przyjdzie do Niego i poprosi o to wieczne usprawiedliwienie.

Gdy poprosi o usprawiedliwienie, które zaczyna się już tu na ziemi i rozciąga się na całą wieczność.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!