Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izaj 66:1-2

Tak mówi Pan: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko - wyrocznia Pana. Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo.

 

Pytanie: Czy Jezus Chrystus jest obecny w opłatku komunijnym? Czy ręce ludzkie mają moc, aby go tam umieścić?

 

Dz Apostolskie. 7:48

Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok

 

Proponuję, abyśmy zaczęli od nazwy. Jaka jest prawidłowa nazwa budynku, w którym ludzie spotykają się? Jak nazwał to Chrystus? Co powiedział Jezus i jak powinien być nazywany budynek, w którym spotykają się chrześcijanie? Pamiętamy tę scenę kiedy Jezus wywracał stoły i przegonił handlarzy i sprzedawców.

 

W Ew. Mat. 21:12-13, czytamy:

A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców.

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Jeśli szukamy prawidłowej nazwy, Chrystus podaje nam prawidłową nazwę. Dom modlitwy. Gdy dodamy do tego to co zapisane jest w Ew. Mat 18:20:

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich

 

Co to znaczy? Jeżeli ludzie zbiorą się w imieniu Jezusa, jest On tam z nimi, jest On tam wśród nich. Tam gdzie zbiorą się ludzie w jakim imieniu? W imieniu Jezusa. Ludzie zbierają się w imieniu różnych świętych i zbierają się w imieniu innych postaci. Chrystus jest tam i tylko tam gdzie ludzie zbierają się wyłącznie w Jego imieniu.

Czytaliśmy: Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, …: Czy Jezus mieszka w kielichu, jeśli nawet jest to złoty kielich? Nie mieszka. Dlaczego?

Bo kielich to dzieło rąk ludzkich. Czy Jezus mieszka w opłatku? Nie mieszka. Dlaczego? Bo opłatek to dzieło rąk ludzkich. A czytaliśmy, że Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Czy Jezus mieszka w tabernakulum? Nie, nie mieszka. Dlaczego? Bo tabernakulum to dzieło rąk ludzkich. Czy Jezus mieszka w budynku? Nie, nie mieszka. Dlaczego? Bo budynek to dzieło rąk ludzkich. A czytaliśmy, że Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich.

 

To jeśli Jezus nie mieszka ani tu, ani tam, to gdzie Go znajdziemy?

 

Apostoł Paweł tak się modli: Efez. 3:14-17

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, d którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych...

 

Chrystus mieszka w sercach ludzkich przez wiarę. Ten sam apostoł pisze również w L. do Rzym. 8:9-10

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

 

Co tu znajdujemy? Duch Chrystusa mieszka w człowieku przez wiarę.

Jak to wygląda? Jak to sprawdzić? Jeśli był taki dzień, że Chrystus przez wiarę zamieszkał w Tobie i wierzysz nadal, że duch Chrystusa mieszka w Tobie,

to Chrystus mieszka w Tobie. Jeśli nie wierzysz, lub nie jesteś pewien, to nie mieszka w Tobie. Inaczej mówiąc. Jeśli wierzysz, że Chrystus mieszka w budynku, to Chrystus nie mieszka w Tobie. Jeśli wierzysz, że Chrystus mieszka w kielichu, to Chrystus nie mieszka w Tobie. Jeśli wierzysz, że Jezus mieszka w tabernakulum, to Jezus nie mieszka w Tobie. Dlaczego?

Bo czytaliśmy, bo napisane jest, że Duch Chrystusa przez wiarę mieszka w człowieku. Jeśli nie wierzysz w to co napisane jest, to w twoim przypadku tak nie jest, jak jest napisane. Czy to jest ważne tylko dla obecnego życia tu, na ziemi? Nie tylko tu, na ziemi.

 

W Rzym. 8:11, czytamy:

A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

 

Czytamy tu, że zamieszkiwanie Ducha Chrystusa przez wiarę jest ściśle połączone z nowym narodzeniem człowieka, połączone ze zmartwychwstaniem

i jest połączone z życiem wiecznym człowieka.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!