Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Księga Powtórzonego Prawa 28:58-61

Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi [zniszczy].

 

Pytanie: W jaki sposób możesz uniknąć wszystkich chorób, które są na ziemi z powodu tego, że ludzie nigdy nie wypełnili Prawa Bożego, jak Dziesięć Przykazań?

 

List do Galacjan 3:10-13

Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na [swoich dobrych] uczynkach [wg Bożego] Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w Prawie [przez wypełnianie Prawa Bożego] nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy [Prawa], dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa Prawa [Bożego] Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 

 

Pierwsze co widzimy tutaj, to fakt skąd na ziemi są choroby i dlaczego są choroby na ziemi. Przeczytaj cały 28-my rozdział z Księgi Powtórzonego Prawa i zobacz jak długa jest lista chorób, które wymienia Pan Bóg. Te choroby są i dzisiaj. Pod koniec rozdziału, w wierszu 61-szym, tak mówi Pan Bóg: Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa [Bożego] ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi [zniszczy]. Jest to przerażające, czy nie?

 

Oprócz tej długiej listy wymienionych chorób, aby nikt nie miał złudzeń, że jego choroby nie ma na tamtej liście, Pan Bóg mówi: Także wszystkie choroby i plagi, ((również te nie zapisane w księdze tego Prawa (Bożego)), ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi.

Ktoś może powie: to dotyczy Żydów. Czy Dziesięć Przykazań Prawa Bożego dotyczy tylko Żydów? Większość Polaków wie, że nie.

 

Jezus mówi (Ew. Mat. 5:18)

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie [Bożym], aż się wszystko spełni.

 

Niebo i ziemia nie przeminęły jeszcze i Prawa Przykazań Bożych też nie przeminęły. Przykazania Boże nadal mają swoją, okrutną, potępiającą moc.

Nadal posyłają ludzi na sąd gdzie jeszcze raz pokażą swoje bezlitosne, ostateczne potępienie.

 

Jeśli już wiemy dlaczego są choroby na ziemi, to innym ważnym pytaniem jest: czy Pan Bóg ma upodobanie, czy Pan Bóg zsyła choroby na ludzi? Gdy Jezus szedł po ziemi, często powtarzał: Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca dokonuję, albo nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.

Jezus chodził po ziemi i codziennie uzdrawiał ludzi, nikogo nie odrzucił, gdy ktoś Go wzywał. Teraz zobaczmy: jeśli wolą Boga było i jest, aby ludzie chorowali,

a Jezus idąc uzdrawiał ludzi dookoła i mówił, że wykonuje On wolę Ojca, to czegoś tutaj nie rozumiemy. Bóg zsyła choroby na ludzi, a Jezus uzdrawia tych ludzi i mówi często, że wykonuje On wolę swojego Ojca.

Czy to się zgadza? Czy wolą Boga jest aby ludzie chorowali? Czy Jezus uzdrawiając ludzi robił to przeciwko Ojcu?

 

Jezus gdy zobaczył złamaną kobietę powiedział: A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów ...? (Ew. Łukasza 13:16)

Co tu widzimy? Kto trzymał kobietę w chorobie? Bóg, czy szatan? Tak, szatan, ale … Ale czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg mówi: wszystkie choroby i plagi, [nawet też nie zapisane w księdze tego Prawa ((Bożego)], ześle Pan [Bóg] na ciebie, aż cię wytępi. Czy to się zgadza? Czy wolą Boga jest, aby ludzie chorowali?

 

Spróbujmy to ustawić we właściwej kolejności. Tak jak wielokrotnie wcześniej, tak i teraz, aby to zrozumieć, należy wrócić do początku. Bo tam, na początku zaczął się cały bałagan ludzki i tam na początku zaczęły się wszystkie ludzkie problemy, również nasze choroby.

Pan Bóg dał Adamowi i Ewie jedno Przykazanie. ... Nie wolno wam jeść z niego [z drzewa], a nawet go dotykać, abyście nie umarli. (Ks. Rodzaju 3:3)

Wolą Boga było, aby Adam i Ewa żyli szczęśliwie i wiecznie. Jednak Adam i Ewa nie posłuchali Słowa Bożego. Sprzedali oni siebie, sprzedali ziemię szatanowi. Adam i Ewa posłuchali słowa szatana i kosztowało ich to bardzo drogo. Za pośrednictwem szatana weszło wszelkie zło na ziemię i za pośrednictwem szatana weszły choroby na ludzi, na potomstwo Adama i Ewy.

Później Pan Bóg dał ludziom inne Przykazania i powiedział: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

 

Dlaczego ludzie chorują na ziemi? Bo ludzie nie wykonują dokładnie tego co mówi Prawo Boże, również Dziesięć Przykazań. Jest to zła wiadomość, jest to bardzo zła wiadomość. Niektórzy ludzie żyją z taką świadomością i niektórzy ludzie chorują, będąc przekonani, że jest to wola Boża. Chorują i umierają młodzi, będąc przekonani, że jest to wola Boża.

Czy wolą Boga jest, aby ludzie chorowali? Gdyby wolą Boga było, aby ludzie chorowali, to Pan Bóg nigdy nie dałby ludziom wiadomości - to o czym czytaliśmy na początku: Z tego przekleństwa Prawa [Bożego] Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, ... Gdyby wolą Boga było, aby ludzie chorowali,

to Jezus Chrystus wypełniając dokładnie wolę Bożą nie uzdrawiałby ludzi.

 

To dlaczego ludzie chorują na ziemi i dzisiaj?

Część ludzi, aż do dzisiaj nie usłyszało, że Z tego przekleństwa Prawa [Bożego] Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, ...

Inni, którzy usłyszeli, nie uwierzyli w to. Nie przyjęli tego wiarą. Czytamy, że wolą Bożą jest, aby każdy był zbawiony, wybawiony od potępienia grzesznika, ale to nie jest automatycznie. (1 List do Tymoteusza 2:4) Widzimy tu, że wolą Bożą jest, aby każdy człowiek był zdrowy, ale to zdrowie nie przychodzi tak automatycznie.

 

On [Jezus] wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. - Ew. Mateusza 8:17

 

On [Jezus] sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. - 1 List Piotra 2:24

 

Jezus wziął na siebie twoje i moje choroby i zostaliśmy uzdrowieni, ale to zdrowie nie przychodzi automatycznie.

 

 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie [wybawienie] - List do Rzymian 10:9

 

Osiągniesz, otrzymasz wybawienie, również wybawienie od choroby. Dlaczego? Bo Jezus wziął na siebie przekleństwo Prawa Bożego, bo Jezus wziął na siebie grzechy, ale i choroby. Jezus już to uczynił, dawno w przeszłości. My nie możemy tego poprawić, nie możemy nic do tego dodać, ale uwierzyć, przyjąć i ustami wyznawać to.

Autentyczne świadectwo. N. Hayes, kiedy miał około 8 lat zmarła jego matka w wieku 37 lat. Rak był powodem jej śmierci. Matka należała do Kościoła Chrześcijańskiego i była bardzo aktywną chrześcijanką. Gdzie mogła, kiedy mogła mówiła ludziom o zbawieniu z łaski w Jezusie Chrystusie.

Gdy zmarła, było to bardzo trudne dla jej syna. Przez następne 4 lata, gdy ktokolwiek w domu wspomniał o matce, syn wybiegał na zewnątrz domu, w kierunku stodoły (mieszkali na farmie płakał i wołał do Boga – dlaczego zabrałeś mi matkę?)

Po czterech latach, pytając ponownie - dlaczego zabrałeś mi matkę, usłyszał odpowiedź: - to nie Ja zabrałem ci matkę, to w Kościele, do którego należała twoja matka, słyszała ona takie (ograniczone nauczanie, że nie umiała ona obronić się przed chorobą i śmiercią)

Tak, kobieta ta wiedziała i wierzyła, że Jezus wziął na siebie wszystkie jej grzechy, ale nie wiedziała ona, że ten sam Jezus wziął na siebie wszystkie jej choroby. Ponieważ nie wiedziała, nie umiała obronić się i umarła w młodym wieku.

 

Gdy był taki dzień w twoim życiu, że uczyniłeś/łaś Jezusa swoim Panem i Wybawicielem, weź kartkę papieru i napisz: Według tego co napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 28:61 ________________ (wypisz tu listę twoich chorób i schorzeń), choroby moje to wynik potępienia, przekleństwa Prawa Bożego.

Ale według tego co napisane jest w Liście ap. Pawła do Galacjan 3:13, Jezus Chrystus, przez swoją śmierć wykupił mnie z potępienia Prawa Bożego, dlatego nie mam już chorób, schorzeń, (wypisz tuż nie mam ______nie mam______nie mam już______ Powtarzaj, wyznawaj te słowa. Również dziękuj Jezusowi.

 

Jeśli nawet wydaje ci się, że jest to coś nowego i dziwnego, powtarzaj, wyznawaj słowa, aż to przyjmiesz, uwierzysz i choroby znikną. Znikną nie przez mechanikę powtarzania, ale znikną w chwili gdy uwierzysz w to co Jezus uczynił dla ciebie i za ciebie, i że teraz masz powód i przywilej powoływać się na to.

Bo to co jest napisane, i to co czytamy, jest dla nas do uwierzenia, mówienia i stosowania. Jezus mówi: Ktokolwiek ... nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.. - Ew. Marka 11:23

 

Gdy należysz do Jezusa to nie jesteś żebrakiem proszącym Boga o uzdrowienie, ty wyznajesz i przyjmujesz wiarą to co Pan Bóg przyrzeka i daruje w Jezusie Chrystusie i dzięki autentycznemu faktowi, że Jezus umarł i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i nasze choroby, tak jak jest napisane w 1 Piotra 2:24 w Ew. Mat. 8:17, również w innych miejscach.

Gdy nie należysz jeszcze do Jezusa i jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!