Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mar. 10:24

Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. 

 

Pytanie: Czy Chrystus miał kiedykolwiek dzieci?

 

Ew. Jana 1:11-13

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

Jezus Chrystus bardzo dużo mówi o rodzinie. Co jest ważne tutaj, że Chrystus mówi o dwóch rodzajach rodziny. Mówi On o rodzinie Bożej i mówi o rodzinie, można tu nazwać, o rodzinie ludzkiej.

 

Pamiętamy wszyscy słowa z Ewangelii ap. Mateusza 12:46-50

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

 

Tak dużo jest wśród nas i wokół nas rodzin i dzieci zrodzonych fizycznie, z krwi i kości z ojca, i matki ziemskiej, a tak mało jest dzieci zrodzonych

z Ducha Świętego.

Jest to jeden z ważnych przykładów, w których Chrystus pokazuje na czym polega różnica między rodziną ziemską a rodziną, niebiańską, między rodziną fizyczną a rodziną duchową.

 

Jeśli chodzi o dzieci, bo takie było pytanie. W Galacjan 4:27 czytamy:

Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem.

 

Co to znaczy – więcej dzieci ma samotna, więcej dzieci ma niepłodna? Właśnie jest to kolejny przykład pokazujący nam różnicę miedzy rodziną fizyczną a rodziną duchową. Między dziećmi urodzonymi z krwi i kości a dziećmi zrodzonymi z Ducha Świętego. Tak dużo jest wśród nas i wokół nas rodzin i dzieci zrodzonych fizycznie, z krwi i kości, z ojca i matki ziemskiej, a tak mało jest dzieci zrodzonych z Ducha Świętego.

 

W ten sposób odpowiedzią na pytanie, czy Chrystus miał kiedykolwiek dzieci?

Odpowiedzią jest: tak, Chrystus miał dzieci, Chrystus ma dzieci, Chrystus ma bardzo dużo dzieci.

 

Czy Chrystus miał kiedykolwiek dzieci fizyczne?

Nie, Chrystus miał dzieci duchowe. Chrystus miał tylko dzieci duchowe. Chrystus miał tylko i wyłącznie dzieci duchowe. Chrystus miał i ma jedynie dzieci duchowe.

 

Dlaczego tylko dzieci duchowe?

Bo Chrystus należał i należy do królestwa nieba. A w królestwie nieba mają miejsce tylko dzieci duchowe. Tylko dzieci zrodzone z Ducha Bożego.

 

Zrodzone w jaki sposób?

Tak jak czytaliśmy w Ew. ap. Jana:

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

Tak, dzieci duchowe rodzą się z dzieci fizycznych w chwili gdy dzieci fizyczne przyjmą Chrystusa. Ile razy przyjmą? Raz przyjmą. W jaki sposób przyjmą? Przez wiarę przyjmą.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!