Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Apostoł Paweł tak pisze w L. do Galacjan 2:7-9
"Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych -  Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan  i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,"
 
Pytanie: Który apostoł założył najwięcej kościołów, odbył najwięcej podróży, był posłany do królów i pogan?
 
2 L do Koryntian 11:22-28
"Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja.  Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły".
 
Z tych dwóch obszernych cytatów z Listu ap. Pawła do Galacjan i do Koryntian poznajemy że zgodnie z wolą Chrystusa istniał podział ról wśród apostołów. Apostoł Piotr, czy też Kefas, jak nazywa go ap. Paweł miał głosić Ewangelię wśród obrzezanych, to znaczy wśród Żydów. A ap. Paweł miał głosić Ewangelię głównie wśród pogan, czyli wśród wszystkich tych, którzy nie są Żydami. Widzimy tutaj kolejną niezgodność z tym co głosi tradycja religijna a tym co mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi że ap. Piotr głosił Ewangelię głównie wśród Żydów. Pismo Święte nie podaje ani w jednym zdaniu że ap. Piotr był kiedykolwiek w Rzymie. To samo Pismo Święte informuje nas szczegółowo że ap. Paweł był w Rzymie. 
 
Apostoł Paweł zapisał też najwięcej stronic Nowego Testamentu. Ap. Paweł odbył najwięcej podróży, założył i odwiedził najwięcej kościołów. Apostoł Paweł jest czasem nazywany apostołem łaski, ponieważ właśnie z listów ap. Pawła dowiadujemy się i dowiadujecie się że:  "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił". (Ef 2:8-9) Apostoł Paweł w szczegółach wyjaśnia nam też dlaczego tylko łaską możemy być zbawieni a nie przez dobre uczynki. Dla każdego kto regularnie czyta Pismo Święte, odpowiedź na pytanie dzisiaj jest bardzo prosta. Apostołem  który założył najwięcej kościołów, odbył najwięcej podróży, był posłany do królów i pogan jest apostoł Paweł.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!