Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Psalm 32:5
Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu.

 

Pytanie:  Jeśli dwóch naszych rodaków mieszkają na tej samej ulicy i obok siebie, jak możemy wiedzieć który z nich bardziej kocha Chrystusa?

 

Ew. Łuk. 7:40-43 +  47
Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu!  Pewien  wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?  Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś.
Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało kocha.


Dwóch sąsiadów mieszka obok siebie. Obydwaj w każdą niedzielę chodzą do kościoła. Jeden z nich kocha Chrystusa a drugi nie, mimo że jest człowiekiem religijnym i wypełnia różne obrzędy religijne. Dlaczego?  Dlatego, że nie było w jego życiu takiego dnia aby przyszedł bezpośrednio do Chrystusa a  Chrystus darował mu wszystkie grzechy.  Grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

Słowo wdzięczność jest tu kluczem do odpowiedzi.  Wdzięczność jest bardzo, bardzo  silnym motywem że człowiek kocha Chrystusa. Aby być wdzięcznym, musisz mieć powód do wdzięczności. Jak możesz być wdzięcznym Chrystusowi i za co masz być wdzięcznym Chrystusowi, gdy Chrystus tobie nie darował jeszcze wszystkich grzechów.  Dlaczego ci nie darował?  Czy z powodu koloru skóry, czy może dlatego że Chrystus Polaków nie lubi tak bardzo jak lubi Żydów?

W Dz. Apost.  2:21 czytamy:   Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.   Zbawiony to znaczy wybawiony.   Od czego wybawiony?  Od wiecznego potępienia. Od wiecznego odłączenia od Stwórcy.  Tak jak napisane: od piekła.  Jeżeli w twoim życiu nigdy nie zdarzyło się aby wzywać imienia Chrystusa, aby prosić go o zbawienie, czyli wybawienie, jeśli nie było takiego dnia, to Chrystus nigdy  nie darował ci wszystkich grzechów. A jeśli ci nie darował nie masz powodu być wdzięcznym Chrystusowi. Gdy nie jesteś wdzięczny,  nie masz powodu by kochać Chrystusa. Przed chwilą czytaliśmy słowa Chrystusa.

 

 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało kochała. Tak zwani dobrzy ludzie, ci którzy we własnych oczach są ludźmi dobrymi.  Są tak dobrzy że zasługują na niebo – ci ludzie nie mają powodów aby być wdzięczni Chrystusowi. Ci ludzie nie mają powodów aby kochać Chrystusa. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało kocha.

 

 Chrystus pokazuje nam na tym przykładzie, że wdzięczność i miłość, to jak zgodne małżeństwo – chodzą ze sobą w parze. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała.  A dlaczego bardzo pokochała?  Chrystus mówi: …bo komu mało się odpuszcza, mało kocha.  A jak kocha ten, któremu Chrystus darował wszystkie grzechy?   Gdy spotkasz takiego człowieka, zapytaj.  Zapytaj, bo warto posłuchać jego odpowiedzi…

 

Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj