Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Apokalipsa 1:8 + 22:13

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 

 

Pan Bóg mówi: Ja jestem Alfa i Omega, Chrystus mówi: Ja jestem Alfa i Omega.

 

Pytanie: Co znaczy Ja jestem Alfa i Omega? Jak to wyrazić własnymi słowami?

 

Alfa i Omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Co to znaczy? Pomiędzy Alfą i Omegą jest cały alfabet. Wszystkie inne litery się w nim mieszczą. Inaczej mówiąc, to jest tak jakbyśmy używając polskiego alfabetu powiedzieli: Ja jestem A i Zet. To znaczy, Ja jestem wszystkim co zawiera się w treści między literą A i literą Z.

Chrystus jest wszystkim w świecie i wszechświecie. To jest fakt!

 

W Kolosan 1:15-17, czytamy:

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

 

CHRYSTUS ALFA i OMEGA, Pomiędzy Alfą i Omegą jest cały alfabet. Między literą A i literą Z w polskim języku jest cały alfabet. Jeśli Chrystus jest wszystkim

w świecie i wszechświecie, jeśli Chrystus jest wszystkim w alfabecie, jak to może wyglądać w polskim alfabecie? Spróbujmy to zobaczyć.

 

Chrystus mój…

MÓJ A-zyl                                                 MÓJ I-deał                                  MOJA R-adość

MOJE B-ezpieczeństwo                           MOJE J-utro                                MÓJ S-twórca

MÓJ C-el                                                  MÓJ K-onsultant                         MOJA T-ęsknota

MOJE D-ążenie                                        MOJA L-ektura                            MOJE U-wolnienie

MÓJ E-liksir                                              MOJA M-oc                                 MOJA W-ieczność

MÓJ F-undament                                     MOJA N-adzieja                          MOJE Z-bawienie

MOJA G-warancja                                    MOJA O-chrona                          MOJE Ż-ycie

MÓJ H-oryzont                                         MOJE P-rzeznaczenie

 

Chrystus mówi o sobie, Ja jestem Alfa i Omega.

Czy Chrystus jest Alfą i Omegą w Twoim życiu? NIKT i NIC, żadne inne imię i inna nadzieja, tylko Chrystus? Czy jest ktoś, żywy lub umarły kogo potrzebujesz dodatkowo, do zbawienia oprócz Chrystusa? Jeżeli jest coś, jeśli jest KTOŚ, to mimo, że Chrystus jest ustanowiony jako Alfa i Omega w świecie

i wszechświecie, w Twoim życiu jeszcze On nie jest.

Chrystus jest ustanowiony jako Alfa i Omega w świecie i wszechświecie. To jest fakt, to prawda, to jest rzeczywistość, której nie da się zmienić.

Nie da się zmienić bo taka jest decyzja Boża. Jeśli nie da się tego zmienić, to jedynie, można to przyjąć lub odrzucić. Każdy z nas ma swojego pana w życiu.

Napisane jest, że Chrystus jest zbawicielem i Chrystus jest sędzią, i tu każdy z nas musi podjąć decyzję. Chrystus jest twoim zbawicielem, lub jeśli Chrystus nie jest twoim zbawicielem, jest On twoim sędzią.

 

W L. do Rzymian 10:9-11 czytamy:

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

 

Która decyzja lepsza przy wyborze twojego, mojego Pana? Dobrowolna, czy pod przymusem? Dobrowolna znaczy – Chrystus jest moim Panem.

Pod przymusem, znaczy – Chrystus jest moim sędzią.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj