Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym 3:10-12

(...)jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego

 

Pytanie: Czy dobry Katolik będzie usprawiedliwiony ze swoich grzechów za swoją dobroć? Czy dobry Katolik będzie zbawiony za swoją dobroć?

 

2 Tym. 1:9

On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

 

Najpierw poszukajmy odpowiedzi i zastanówmy się, kto jest dobry, który człowiek jest dobry, jaki człowiek jest dobry?

 

W Ew. św. Łuk 18:18-19 czytamy:

Zapytał Go pewien zwierzchnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz Mnie dobrym?

Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 

 

Szukamy odpowiedzi kto jest dobry? Chrystus mówi, że żaden człowiek nie jest dobry. A może to pomyłka w druku? Szukajmy dalej.

 

W katolickiej Biblii Tysiąclecia czytamy w Rz 3:10-12

jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

 

Czy naprawdę? Nie ma ani jednego człowieka na świecie co dobrze czyni, nie ma ani jednego dobrego człowieka?Nie było i nie ma ani jednego mężczyzny, ani jednej kobiety na ziemi, którą Pan Bóg nazywa dobrym czy dobrą? W Nowym Testamencie nie można znaleźć, aby było napisane, że choćby jeden człowiek był dobry, lub jest dobry. A może w Starym Testamencie znajdziemy choćby jednego dobrego człowieka.

 

W Ps 14:2-3 czytamy:

Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. 

 

Co tu widzimy? Nie tylko my szukamy jednego dobrego człowieka na ziemi, ale Pan Bóg też szuka, i co znajduje? „ nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego.”

 

Pytaniem naszym było: Czy dobry Katolik będzie usprawiedliwiony ze swoich grzechów, czy dobry Katolik będzie zbawiony za swoją dobroć?

I co, jaką odpowiedź damy? Taką odpowiedź jaką znajdujemy. „ nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego.” A jeżeli nie ma takiego co dobrze czyni, jeżeli nie ma ani jednego co dobrze czyni, to nasze poszukiwanie na tym się kończy. I mamy wystarczający dowód aby naszą odpowiedź na tym zakończyć.

 

Poszerzmy jednak choć trochę nasze myślenie, bo Pismo Święte nie pisze o żadnej religii, tylko pisze o człowieku.

A jeśli pisze o człowieku to możemy powiedzieć: ani dobry Żyd, ani dobry Świadek Jehowy, ani dobry Baptysta, ani dobry Katolik nie będzie zbawiony za swoją dobroć. Może to dziwne, ale prawdziwe. To dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg nie zbawia człowieka za dobroć?

 

1 Kor. 1:29, czytamy: aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.

 

Tak, tu jest odpowiedź. Aby żaden człowiek, nigdy nie stanął przed Bogiem i nie chwalił się, że swoimi dobrymi uczynkami zasłużył sobie na życie wieczne

z Bogiem. Tak, to właśnie jest powód, to jest bardzo ważny powód, że Pan Bóg tak to zaplanował i tak to uczynił.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj