Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 4:16

I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -

 

Pytanie: W jaki sposób Abraham stał się ojcem świętym tak wielu ludów i narodów?

 

L. do Galacjan 3:6-9

W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. 

I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.

 

Dla niektórych z nas pytanie to może być nieco dziwne, albo bardzo dziwne. Abraham? Przecież on był Żydem i praojcem Żydów. Z niego, według Bożego przyrzeczenia powstało pokolenie Izraelitów. Co wspólnego ma Abraham z Polakiem?

Tak, Abraham był praojcem Żydów według ciała. Z niego powstały kolejne pokolenia Żydów. Można powiedzieć tu, że z Abrahama powstały kolejne pokolenia Żydów z krwi i kości.

 

Pismo Święte dzieli ludzi na pokolenia według ciała i pokolenia według ducha, czyli pokolenia cielesne i pokolenia duchowe.

W. L. do Gal. 4:27 czytamy:

Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta,

która żyje z mężem.

 

Jak niepłodna może mieć dzieci? Nie może mieć dzieci fizycznych, ale może mieć dzieci duchowe.

 

 

Ap. Paweł tak pisze do swoich dzieci duchowych:

1 Kor 4:15

Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

 

Apostoł Paweł nie miał dzieci fizycznych, ale miał dużo dzieci duchowych. Chrystus też dawał o tym przykłady i tłumaczył na czym polega różnica między rodziną duchową a rodziną fizyczną. Jeden z takich przykładów, to:

 

Ew. Mat 12:47-50

Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 

 

W tym miejscu właśnie Chrystus objaśnia różnicę między rodziną fizyczną i rodziną duchową

 

Wracając do pytania. W jaki sposób Abraham stał się ojcem świętym tak wielu ludów i narodów?

 

Galacjan 3:6-9

W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. 

I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.

-- ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. Są synami Abrahama, są dziećmi Abrahama. Jakimi dziećmi, fizycznymi czy duchowymi?

Oczywiście, że są dziećmi duchowymi. Ci co złożyli ufność w Chrystusie przez wiarę stają się dziećmi duchowymi. Stają się Bożymi dziećmi i również potomstwem duchowym Abrahama. A wszystko to dzieje się przez wiarę. Taką samą wiarę, tę samą wiarę jaką miał Abraham.

Tu nie chodzi o religię, tu chodzi o wiarę. Chodzi tu o ufność Bogu i Jego słowu, chodzi o złożenie zaufania w Chrystusie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj