Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Efezjan 2:8-9

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

 

Pytanie: Jeśli wierzysz, że przez swoje dobre uczynki, przez wypełnianie dziesięciu przykazań prawa zbawisz siebie, co to znaczy w oczach Bożych?

 

L. do Galacjan 2:21

Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

 

Gdy są święta pod koniec miesiąca grudnia, ludzie dają sobie prezenty. Dają prezenty, ofiarowują sobie prezenty, lub jeszcze inaczej, obdarowują siebie prezentami. Załóżmy, że w prezencie otrzymujesz rower. Ktoś daje ci rower i oczekuje, że będziesz z tego powodu szczęśliwym i wdzięcznym. Ten kto daje ci rower czyni to dlatego, że cię kocha i pragnie widzieć radość na twojej twarzy. Ponieważ jest to prezent nieoczekiwany, zamiast radości – ty mówisz, nie nie nie, dziękuję, dziękuję, ja mam pieniądze, ja pracuję, ja zarabiam, ja sobie kupię rower.

 

Dokładnie tak samo jest z prezentem jaki Pan Bóg oferuje każdemu człowiekowi, gdy chodzi o prezent, czy o dar zbawienia. Stwórca przynosi to człowiekowi w prezencie, w darze, Pan Bóg oferuje to za darmo.

Czy oferuje to darmo bo ten prezent nic nie kosztuje? Koszt był bardzo wielki, cena jest bardzo wysoka. 

Ceną jest cierpienie i oddanie całego siebie dla człowieka.

A co mówi człowiek? Nie nie nie, dziękuję, dziękuję, ja jestem dobrym człowiekiem, ja jestem religijnym człowiekiem, ja w każdą niedzielę idę do kościoła, często do komunii. Bez łaski. Mnie stać na to, aby sobie zarobić na zbawienie. Mnie stać na to, aby sobie zasłużyć na zbawienie.

 

Jeżeli należysz do osób, które tak myślą, jeżeli należysz do ludzi, którzy tak czynią, to co to znaczy?

To znaczy, że odrzucasz dar Boży, że odrzucasz dar Łaski Bożej, odrzucasz prezent Boży. I na końcu znaczy to, że Chrystus umarł na darmo. Umarł na darmo w twoim przypadku dlatego, że ty mówisz – bez łaski, ja sobie sam zasłużę, ja sobie sama zarobię na niebo i na życie wieczne. Znaczy to, że Chrystus sobie umarł, a ty sobie zasłużysz. Gdyby Chrystus nie cierpiał i nie umarł, nie ma różnicy dla ciebie, bo ty i tak swoimi dobrymi uczynkami dostaniesz się do nieba.

Tak wierzysz!

 

A może jednak, może od dzisiaj zaczniesz myśleć, zaczniesz wierzyć i zaczniesz mówić inaczej. Zaczniesz tak, jak jest napisane: Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Bo jeżeli usprawiedliwienie (przed Bogiem) dokonuje się przez uczynki przykazań Prawa, to Chrystus umarł na darmo.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj