Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost. 17:24

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką

 

Pytanie: Czy powinniśmy mówić: idę do kościoła, idę do świątyni?

 

1 L. do Kor 3:16

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

 

W czasach Starego Testamentu ludzie chodzili do świątyni. Najbardziej znana świątynia, to świątynia w Jerozolimie. Jak to jest teraz, w czasie Nowego Testamentu? Jeśli grupa ludzi religijnych nadal żyje według praw Starego Testamentu. Jeżeli ludzie ci nadal celebrują rytuały, obrzędy Starego Testamentu. Jeśli nadal mają podobny ołtarz, szaty i oprawę według świątyni Starego Testamentu, to ludzie mówiąc, że idą do świątyni mówią to według zasad Starego Testamentu. Bo, mimo że ludzie ci żyją w czasach Nowego Testamentu nadal trzymają się zasad Starego Testamentu.

 

Jeżeli jednak ktoś doświadczył nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie, Duch Boży zamieszkał w nim i według słowa Bożego jest świątynią Bożą. Wtedy mówienie – idę do świątyni, jest nieprawidłowe. Dlaczego nie jest prawidłowe?

Bo czytaliśmy przed chwilą: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

W Starym Testamencie ludzie chodzili do świątyni. Od czasu gdy przyszedł Chrystus, świątynia Boża przyszła do ludzi. Dlatego teraz jeśli Duch Boży, jeśli Duch Chrystusa mieszka w człowieku przez wiarę, człowiek ten jest świątynią Bożą. Gdy człowiek ten mówi idę do świątyni to znaczy, że świątynia idzie do świątyni.

 

A jak jest z mówieniem: idę do kościoła? Bardzo podobnie. Co to jest kościół?

 

1 Kor 12:26-28

Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami.

 

Tak tu jak i w innych miejscach czytamy, że ludzie należący do Chrystusa są świątynią, że kościół Chrystusa to świątynia. Że ludzie należący do Chrystusa są członkami kościoła Chrystusa, lub inaczej są kościołem Chrystusa. Mówienie więc: idę do kościoła, idziemy do kościoła oznacza, że kościół idzie do kościoła. Świątynia idzie do świątyni, a kościół idzie do kościoła. Brzmi to dziwnie. Niestety stare przyzwyczajenia, stara tradycja nie łatwo daje się zapomnieć, nawet w mówieniu.

Jednak czy we wszystkich ludziach religijnych mieszka Duch Boży? Nie. A w których mieszka?

 

Rzym. 8:9

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 

 

Jeżeli należysz do religii, to czy należysz do osoby? Jeżeli należysz do religii, to czy należysz do osoby Jezusa Chrystusa? Jeżeli nie należysz do Chrystusa, to możesz mówić jakkolwiek. Nie ma tu różnicy.

Jakich określeń używali ludzie w pierwszych kościołach zakładanych przez apostołów? Przeczytajmy dwa miejsca:

 

Dz. ap. 20:7-8

W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani.

 

1 Kor 11:19-20

Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej.

 

Apostołowie i ludzie w pierwszych kościołach używali zwrotów: byliśmy zebrani, gdy się zbieracie. Kto się zbierał? Oczywiście, zbierał się kościół, czyli ludzie należący do Chrystusa. Zbierała się świątynia Boża, bo ludzie ci byli świątynią.

Czytając Nowy Testament nie znajdujemy określeń, że ludzie chodzili do świątyni, albo że ludzie ci chodzili do kościoła.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj