Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

W Ew. Marka 7:13 Chrystus mówi:

I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. 

 

Tradycja religijna mówi nam że Maria, matka Chrystusa nigdy nie umarła, ale wstąpiła żywa do nieba.

 

 

Pytanie:  A co mówi Chrystus?

 

 

Ew. Jana 3:13

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. 

 

Jest zdumiewającym, że Chrystus miał wiele słów miłości, nadziei i przebaczenia dla kobiet uprawiających prostytucję, celników i innych uwięzionych w kajdanach grzechu, jednocześnie używał najbardziej ostrych, potępiających, wręcz napiętnujących słów, gdy mówił do przedstawicieli władzy religijnej.

 

W Ew. Mateusza 23:(13-15) czytamy:

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. 

 

W okresie trzyletniej misji Chrystusa często dochodziło do bardzo ostrej wymiany słów między Chrystusem a władzą religijną waśnie na temat nie przestrzegania ludzkiej tradycji.

 

W Ew. Mat. 15:1-3 czytamy:

Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? 

 

W Ewangelii Marka 7:6-9 poznajemy inne szczegóły wymiany zdań między Chrystusem a władzą religijną:

Odpowiedział im (Chrystus): Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. 

 

Przywódcy religijni postanowili zabić Chrystusa, za co? Czy za nie przestrzeganie przykazań Bożych? O nie! Przede wszystkim za nie przestrzeganie religijnej tradycji ludzkiej!

 

Wracając do naszego pytania: Tradycja mówi nam że Maria, matka Chrystusa nigdy nie umarła, ale wstąpiła żywa do nieba. A co mówi Chrystus? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - oprócz Syna Człowieczego, czyli Jezusa.

 

W Efezie odbył się, w roku 431 trzeci Sobór Ekumeniczny (dwa poprzednie odbyły się: w Nicei - w 325 r. i Konstantynopolu - w 381 r.

Na Soborze w Efezie potwierdzono że Maria, matka Jezusa żyła tutaj, umarła i została pochowana. Upłynęło 19 wieków, gdy 1 listopada, 1950 roku, a więc niewiele ponad 60 lat temu, papież Pius XII, ogłosił światu tak zwane „wniebowzięcie” Marii. To znaczy, uznał on, że Maria nigdy nie umarła. Nasuwa się tu pytanie. Którzy ludzie, czy ci na Soborze w Efezie w roku 431, niedługo po śmierci Marii, czy ci teraz 19 wieków później wiedzieli więcej na temat Marii?

 

A co mówi Chrystus? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - oprócz Syna Człowieczego, czyli Jezusa.

  

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj