Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Rodzaju 6:8
"Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana".
 
Pytanie: Dlaczego nie napisane jest: Noe zasłużył sobie na zbawienie, na wybawienie go od potopu, ale napisane jest: Noe znalazł łaskę?
 
L. do Efezjan 2:8‑9
"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił".
 
Noe, jedyny człowiek w całym świecie oszczędzony od zniszczenia.  Jedyny zachowany od potępienia. Gdy cały świat ginie, Noe jest wybawiony. Jak czytamy, w czasach Noego żyli na świecie ludzie giganci. Byli to ludzie olbrzymi, którzy żyli po 800, 900 lat. Żadnego z tych gigantów nie wybrał Pan Bóg. Czy cały świat był taki zły, czy też Noe był taki idealny, że Pan Bóg oszczędził go?  
Czytamy, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Co to znaczy? Wyjaśnienie tego znajdujemy w Liście do Hebrajcz.11, (Hebr 11:7) gdzie jest napisane:
"Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę".   K.  cyt.
 
Noe stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. Noe stał się doskonałym, nie dlatego że był bez grzechu (każdy człowiek jest grzesznikiem), ale Noe ufał Panu Bogu w prostocie i szczerości swojego serca. Chodził on  z Bogiem na co-dzień, żyjąc w intymnej duchowej relacji ze Stwórcą. Noe patrzył oczami wiary w górę, Skąd spływa upodobanie Boże dla tych co zawierzyli żywemu Bogu. Postawa Noego nie zmieniała się nawet wtedy gdy wszyscy śmiali się z niego. 
 
Były to czasy Starego Testamentu, a jak jest teraz? Jak jest teraz czytaliśmy przed chwilą w Liście do Efezjan rozdział 2.  Obszerniej wyjaśnia nam to również fragment z L. do Rzym 3:21‑24
"Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy:  wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie".  K.  cyt.
 
Możesz stanąć przed Panem Bogiem jako człowiek sprawiedliwy jedynie wtedy gdy jesteś usprawiedliwiony.  Usprawiedliwiony darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj