Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 3:3
"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego".
 
Pytanie: Co jest dowodem  tego że ktoś jest tym nowo narodzonym człowiekiem?
 
2 L. do Kor 5:15‑17
"A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.  16. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. 17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe".
 
Pismo Święte to nie teoria. Ewangelia to nie filozofia albo teologia. Słowo Boże nie jest oderwane od codziennego życia. To co naucza Słowo Boże to praktyczne i autentyczne realia. To nie tylko opowiadania, to konkretna praktyka.  To jest coś co można doświadczyć. Coś co da się zobaczyć, widzieć. To coś znacznie więcej niż religijna regułka, czy formułka. Jeżeli ktoś mówi że jest nowo narodzonym człowiekiem, musi to być widoczne. Widoczne przede wszystkim dla tego kto to mówi i widoczne dla ludzi z zewnątrz.  
 
Jeśli w twojej rodzinie ktoś narodzi się na nowo w Chrystusie, nie da się tego ukryć i na pewno to zobaczysz. Zobaczysz zmianę w życiu tego człowieka. Kiedy zapytasz, co się stało, Skąd ta zmiana i usłyszysz odpowiedź - to Chrystus zmienił moje życie, możesz wiedzieć że człowiek narodził się na nowo. Zmianę w jego myśleniu, mówieniu, czynieniu, w zachowaniu. Dlaczego to wszystko zobaczysz?  Bo tak jest napisane. Tak jak czytaliśmy przed chwilą. "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe".
 
Właśnie dlatego że wszystko u tego człowieka stało się nowe, znaczy że jest on nowym człowiekiem.  Jeśli jest nowym, to i jest innym, a jeżeli jest innym, nie da się tego ukryć. Dlatego odpowiedź na pytanie: Co jest dowodem tego że ktoś jest tym nowo narodzonym człowiekiem?
Odpowiedzią jest wiersz siedemnasty:  17. "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe"
Tu warto też pamiętać wcześniej cytowane słowa Chrystusa: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego".
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj