Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Jerem. 38:17‑18
"Jeremiasz powiedział wtedy do Sedecjasza: To mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia; ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną.  Jeżeli zaś nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków, którzy spalą je ogniem; ty zaś nie ujdziesz ich ręki".
 
Często uważa się, że duchowni prowadzą ludzi do nieba. 
 
Pytanie: Czy przywódcy duchowi i religijni mogą też zamykać królestwo niebieskie dla ludzi którym przewodzą?
 
Ew. Mat.  23:13‑15
"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą".
 
Gdy czytamy Stary Testament wielokrotnie spotykamy sytuacje że gdy w Izraelu panował król, który stosował się ściśle do nauki proroków, czyli do Pisma Świętego, cały Izrael był błogosławiony, chroniony od wrogów i oddawał cześć Stwórcy. Gdy w Izraelu zrodził król, który nie stosował się do nauki proroków i Słowa Bożego, cały kraj cierpiał na tym. Właśnie  cytowany przed chwilą fragment z Ks. Jeremiasza ukazuję nam podobną sytuację. Prorok mówi do króla:  jeśli poddasz się królowi babilońskiemu, bo taka jest w tej chwili wola Boża, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia;  Gdy się sprzeciwisz woli Bożej, całe miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków, którzy spalą je ogniem; ty zaś nie ujdziesz ich ręki..
 
Podobnie mówi Chrystus do przywódców religijnych. Sami nie wchodzicie do Królestwa Bożego i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Tak jak rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci, tak też przewodnicy duchowi są odpowiedzialni za ludzi, którym przewodzą. Te słowa Chrystusa są ostrzeżeniem dla przewodników, jak też ostrzeżeniem i dla tych co idą za przewodnikami duchowymi. Dlatego tak ważnym jest czy to co cię nauczają jest zgodne z nauką Pisma Świętego. Tragedią jest jeśli nauki przyjmowane są bezkrytycznie i nie porównywane z nauką Słowa Bożego. To że dziadek i babcia tak to rozumieli i przyjmowali, jeśli nie znali dobrze Pisma Świętego, bo nie czytali i nie sprawdzali, my poznajmy Biblię i sprawdzajmy dla siebie i dla swojego dobra. W ten sposób odpowiedź na pytanie:  
Czy przywódcy duchowi i religijni mogą też zamykać królestwo niebieskie dla ludzi którym przewodzą?  Tak, na pewno mogą. Według tego co napisane, nie tylko mogą, ale często to czynią.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.
 

Drukuj