Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym 8:29‑30
"Albowiem tych, których Bóg od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał ‑ tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił ‑ tych też obdarzył chwałą".
 
Pytanie: Za jakie zasługi grzeszny celnik, Mateusz został powołany jako święty apostoł?
 
L. do Efezjan 2:8-9
"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie przez (dobre) uczynki, aby się nikt nie chlubił".
 
Celnicy w Izraelu byli zaliczani do największych grzeszników. Między innymi dlatego, że dorabiali się i bogacili oszukując oraz egzekwując wysoki podatek od ludzi. Byli to bogaci ludzie, piorący brudne pieniądze.Jednym z takich celników był Mateusz.
Chrystus przechodząc koło jego komory celnej powiedział aby poszedł za nim. Mateusz wstał, zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Teraz mówimy: święty Mateusz.W jaki sposób jest święty? Nigdy nie był wyświęcony, nigdy wcześniej nie zasłużył się żadnym dobrym uczynkiem, a cały świat przez długie wieki nazywa go świętym? Gdyby teraz  chcieli go kanonizować na świętego, co musieli by uczynić? Musieli by sprawdzić jego życie i zbadać jego przeszłość. I co by znaleźli? Znaleźli by, że apostoł Mateusz był wielkim grzesznikiem i nie kwalifikuje się aby wynieść go na ołtarze. Tak zrobili by ludzie. Bo tak to robią ludzie. A co uczynił Pan Bóg? Pan Bóg uczynił dokładnie to co zapisane jest w Piśmie Świętym i co czytaliśmy przed chwilą: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  nie przez (dobre) uczynki, aby się nikt nie chlubił". Czy apostoł Mateusz ma powód aby się chlubić, że stał się apostołem Bożym? Gdyby to się stało dzięki jego dobrym uczynkom i jego zasługom, miałby powód aby się chlubić i aby się tym chwalić przez całą wieczność. A tak nie ma się czym chlubić.
 
Mimo że apostoł Mateusz był wielkim grzesznikiem i że jego przeszłość jest czarna i zła, nie tylko świat nazywa go świętym, ale przede wszystkim Pan Bóg go tak nazywa i tak go widzi. Jeśli nie jest to zasługą Mateusza, to czyja zasługa?
 
Odpowiedź znajdujemy w: 2 Koryntian 5:17-21
 "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.  Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą".
 
Zwróćmy uwagę, że Chrystus spotykał na swojej drodze nie jednego, ale wielu celników. Widzieli oni Chrystusa, słuchali Jego niezwykłej nauki i co? Stwórca od wieków, od stworzenia świata już wiedział kto będzie kim i za kim pójdzie. Wiedział kto będzie gotów pokochać Jego Syna i w ten sposób stać się Jego dzieckiem. Chrystus powiedział do Mateusza chodź  za mną  i on poszedł. Nie ważne jak czarna była przeszłość apostoła Mateusza. Słowo Boże, Chrystus przemówiło do grzesznika, celnika, Mateusza. Tak samo jak może to Słowo przemówić do człowieka i dzisiaj. Nie liczy się wczoraj, liczy się dzisiaj. Bo dzisiaj podejmujemy decyzję, gdy Słowo Boże przemawia do nas.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj