Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Marka 2:23‑24
"Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?"
 
Pytanie: Czy wolno jeść to co nie poświęcone, czy nie wolno, bo to grzech?
 
L. do Kolosan 2:16‑23
"Niech więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niech was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał.Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno Głowy - /Tego/, z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego - jak gdyby żyjąc /jeszcze/ w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy: Nie bierz, nie kosztuj, ani nie dotykaj ... ,!  A przecież wszystko to są rzeczy /przeznaczone/ do zniszczenia przez spożycie - /przepisy/ według nakazów i nauk ludzkich. Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała /grzesznego/".
 
Słyszymy takie nauki: Nie wolno ci jeść, ani dotykać bo to jest święte. Innym razem słyszymy: nie wolno ci jeść bo to nie jest jeszcze święte, albo nie jest poświęcone. Zastanówmy się, czy jest w tym sens? Raz nie wolno ci bo święte, innym razem nie wolno ci bo nie święte. Gdzie jest tak napisane? Dlaczego Chrystus tak bardzo krytykował tradycję religijną? Dlatego że nauki takie nie tylko nie przybliżają do Boga, ale odciągają od Pana Boga. Ludzie tak bardzo dużo czasu, energii i uwagi poświęcają na uprawianie tradycji, że zapominają o co w tym naprawdę chodzi.  
 
Tradycja religijna jest wymyślona po to, aby kierować twoją uwagę na władzę religijną i naukę tej władzy a nie na naukę Bożą.
Chrystus mówi w Ew.  Jana  8:(36) "Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni". Rzeczywista wolność!!
Tę rzeczywistą i prawdziwą wolność daje tylko Chrystus. Każda religia to niewola. To nakazy i zakazy wymyślone przez ludzi.
Po co to wszystko? Po to aby kontrolować ludzi, aby trzymać ludzi w niewoli, dając im złudzenie że to nauka Boża.
Bo Chrystus znów mówi w Ew ap. Jana:  8:(31‑32) "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Chcesz być wolnym, rzeczywiście wolnym człowiekiem? Poznaj prawdę.Poznanie prawdziwej nauki Bożej jest pierwszym krokiem do wolności. Jeśli nadal musisz wykonywać te nakazy i zakazy ludzkie, znaczy to że nigdy nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś wolności w Chrystusie. Oznacza to że nadal żyjesz w niewoli religijnej, z której żadna siła  nie wyzwoli cię jeżeli nie przyjdziesz do Chrystusa i nie poprosisz o to uwolnienie. 
 
Dlatego właśnie tak jak czytaliśmy przed chwilą fragment z listu ap.Pawła do Kolosan: "Jeżeli więc z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście nadal żyli dla tego świata: Nie dotykaj, tego nie bierz do ust, tamtego nie ruszaj? Przecież to wszystko jest przeznaczone do spożycia i strawienia, a tamte nakazy i zalecenia są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów".
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj