Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Być może modlisz się w ten sposób: ...chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy... i nie wódź nas na pokuszenie...

 

Pytanie: Czy Pan Bóg kusi człowieka?

 

L. Jakuba 1:13-14

"Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.."

 

Gdy byliśmy dziećmi uczono nas wierszyków, które pamiętamy do dzisiaj. Uczono nas też pacierza, który pamiętamy. A ponieważ tak nas nauczono, tak się modlimy bez zastanowienia nad tym co znaczą słowa, które wypowiadamy. Jeśli tak jest, to jeszcze jeden dowód że modlimy się bezmyślnie. A jeżeli modlimy się nie wiedząc co mówimy, jak możemy liczyć że modlitwa ta jest przyjęta przez Pana Boga.

 

Modlitwa do Pana Boga jest bardzo ważną częścią życia Chrześcijanina. Ale liczy się jakość tej modlitwy. Jak się modlimy. Przeczytajmy jeszcze raz w jak Chrystus uczył apostołów, a w ten sposób i nas, aby się modlić:

 

Ew. Luk 11:2 4

"A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie".

 

Zwróćmy uwagę. Pisze: ...nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Inaczej mówiąc, nie pozwól abyśmy ulegli pokusie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj